Newyddion

Brwdfrydedd Samantha am Ffasiwn yn Helpu Myfyrwyr i fod yn Greadigol gydag Ewinedd

April 24, 2012

Caiff darpar Therapyddion Harddwch yng Ngholeg Iâl weld y diweddaraf mewn celf ewinedd diolch i Samantha Raybould, y darlithydd ysbrydoledig, sydd wedi bod yn rhannu ei brwdfrydedd am ewinedd wedi profiad anhygoel yn Wythnos Ffasiwn Efrog Newydd.

Aeth Samantha a’i chwaer Lauren Raybould, cyn-fyfyriwr BTEC mewn Ffasiwn, i weithio cefn llwyfan yn ystod Wythnos Ffasiwn Efrog Newydd gan greu cynlluniau ewinedd prydferth a chynorthwyo i wisgo’r modelau. Cawsant eu noddi gan CND a ZOYA, cwmnïau blaenllaw ym myd ewinedd, ac roedd ganddynt ystod eang o’r lliwiau cyfredol i ewinedd yn ogystal â’r ffeiliau a’r sgleinwyr diweddaraf i sicrhau bod ewinedd y modelau wedi eu trin yn berffaith.

“Rwyf wrth fy modd gydag ochr greadigol ewinedd a chelfyddyd coluro” meddai Samantha, sydd wedi bod yn addysgu am bum mlynedd a chafodd y cyfle i fod yn bresennol pan sylweddolodd ei bod ar ei gwyliau yn Efrog Newydd yn ystod yr wythnos ffasiwn a chynigodd ei gwasanaeth i’r trefnwyr. Dilyna hyn o’i phrofiad o fod yn gyfrifol am ewinedd yn Wythnos Ffasiwn Llundain y llynedd.

Rhannodd Samantha’r profiad sector-arweiniol hwn â dysgwyr Iâl i ehangu eu dealltwriaeth am y diwydiant ewinedd, gan drosglwyddo’r tueddiadau diweddaraf gan ddylunwyr ffasiwn fel Zangtoi. “Mae celf ewinedd yn tyfu fwyfwy” meddai Samantha “ac mae nifer gynyddol o ddylunwyr yn chwilio am liwiau penodol wedi’u teilwra’n bwrpasol”.

“Mae gan Goleg Iâl ddarpar dechnegwyr ewinedd dawnus iawn ar y rhaglen” meddai Julie Guzzo, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Trin Gwallt a Therapi Harddwch. “Gwna hyfforddi gyda’r brandiau gorau a’r offer diweddaraf ein myfyrwyr yn fwy cyflogadwy.”

Yn ogystal â hynny, mae gan Salon Iâl bartneriaeth newydd gydag arweinwyr y diwydiant, Creative Nail Design (CND), sy’n gofalu am ddylunio ewinedd ar y rhaglen Dancing on Ice.

Iâl yw’r coleg cyntaf yng Nghymru i fod yn goleg mewn partneriaeth â CND sy’n rhoi cyfle i’r myfyrwyr i ddefnyddio’r cynnyrch ewinedd gorau ar y farchnad gyda hyfforddiant yn y technegau diweddaraf gan eu tiwtoriaid a fydd yn cael eu hyfforddi gan CND i safon meistr uwch. Mae hefyd yn newyddion da i gwsmeriaid y salon a fydd yn gallu cael cynnyrch fel lliw ewinedd cymysg Shellac y mae pob myfyriwr yn cael ei hyfforddi i’w ddefnyddio.

Yn y llun o’r chwith i’r dde: Samantha Raybould gyda Jeremy Laing, y dyluniwr sy’n prysur wneud enw iddo’i hun, a’i chwaer Lauren.