Newyddion

Cystadleuaeth Xposure yn Salon Iâl

January 25, 2012

Mae myfyrwyr Coleg Iâl wedi cystadlu mewn cystadleuaeth trin gwallt blaenllaw sydd wedi ei lunio i gynyddu eu hawch am y diwydiant.

“Xposure” yw prif gystadleuaeth Wella i fyfyrwyr arddangos eu sgiliau trin gwallt wrth greu toriad a lliw masnachol. Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr fod yn astudio ac yn gweithio tuag at eu CGC Lefel 2 neu CGC Lefel 3 mewn trin gwallt mewn coleg/academi hyfforddi.

“Gweithiodd y myfyrwyr yn anhygoel o galed i greu rhai edrychiadau gwych,” meddai Julie Guzzo, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cyfadran Gwallt a Harddwch Coleg Iâl.

Gyda’r nod o annog creadigrwydd, arddangosa’r myfyrwyr eu sgiliau wrth hyfforddi. Lluniwyd y gystadleuaeth i helpu eu cymhelliant a’u diddordeb i gyrraedd eu llawn botensial o fewn y diwydiant trin gwallt.

Oriau agor Salon Iâl yw dydd Llun hyd ddydd Gwener. Ffoniwch 01978 316446 i wneud apwyntiad. Am ragor o wybodaeth am gyfleoedd dysgu yn 2012-13, ffoniwch Goleg Iâl ar 01978 311794 neu ewch i http://www.ial-wrecsam.ac.uk.