Newyddion

Myfyrwyr y Salon yn Cyfarch Sarah, yr Arbenigwraig Sba!

May 1, 2012

Mae Salon Iâl yng Ngholeg Iâl, sy’n meithrin doniau trinwyr gwallt a harddwyr y dyfodol, newydd groesawu’r arbenigwraig sba, Sarah Edwards, yn Rheolwr newydd ei Salon Harddwch.

Yn wyneb cyfarwydd yn y sefydliadau sba gorau fel Ragdale Hall a Hoar Cross Hall, lle bu’n hyfforddi therapyddion sba mewn uwch driniaethau fel tylino powltris ac awgrymiadau ar ofalu am y croen, bydd ei phrofiad yn bendant yn hwb i’r salon yn ogystal ag ystod y triniaethau i gleientiaid.

Bu’n rheolwr y Kalamora Spa yng Nghaer am 5 mlynedd, busnes teuluol sy’n gyfrifol am y cynnyrch Spa Find, a gobaith Sarah yw ysbrydoli myfyrwyr gyda’r technegau diweddaraf.

“Edrychaf ymlaen at ei berchnogi” meddai Sarah, sydd eisoes yn rhoi awgrymiadau i’w myfyrwyr ar y gofal gorau i gleientiaid. “Gall y cyhoedd fanteisio ar ystod lawn o driniaethau sba yn Salon Iâl a byddant yn mwynhau awyrgylch ymlaciol ein salon newydd a agorwyd yn ddiweddar. Rwyf ar ben fy nigon yn hyfforddi trinwyr gwallt a harddwyr y dyfodol yn Wrecsam.”

Mae’r Salon, a agorwyd yn ddiweddar gan Patrick Cameron, y triniwr gwallt sy’n adnabyddus yn rhyngwladol, yn mynd o nerth i nerth, ac yn ddiweddar daeth yn goleg partner i frand byd-eang Wella ar gyfer trin gwallt ac yn fwy diweddar byth, ffurfiwyd cysylltiad â Creative Nail Design (CND) i gynnig y diweddaraf mewn technoleg ewinedd.

Ac mae’r partneriaethau newydd o fantais uniongyrchol i fyfyrwyr a chleientiaid. Mae Emmalee Bevan, y darlithydd trin gwallt, wrth ei bodd yn cael y cyfle i fod yn greadigol gyda lliwiau wedi iddi gael hyfforddiant gan Wella i gyflwyno theory lliw i’r myfyrwyr. “Bellach, gall y myfyrwyr gymysgu eu lliwiau eu hunain a chynnig rhagor i’n cleientiaid”.

Yn y llun o’r chwith i’r dde: Myfyrwyr Harddwch Lefel 2 Theodora Roberts, rheolwr newydd y salon Sarah Edwards, Jodie Wood, a Kirsty Douglas sy’n eistedd yn safle pedi newydd Salon Iâl.