Newyddion

Saesneg yn Rhydychen i fyfyrwyr Cambria

January 26, 2015

Oxbridge

Mae dwy o fyfyrwyr Coleg Cambria Iâl yn dathlu ar ôl derbyn llefydd i astudio Saesneg yn Rhydychen.

Yn rhannu’r dathlu yn ogystal ag angerdd am eu pwnc, mae Polly Williams-Blythen cyn-ddisgybl o Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun a Miriam Nemmanoui cyn-ddisgybl Ysgol Darland. Mae’r ddwy wrth eu boddau,

“Roedd o’n waith caled i gael cyfweliad , ‘doeddwn i methu credu’r peth pan glywais fy mod i wedi derbyn cynnig,” dywedodd Polly.

Mae Polly a Miriam yn bwriadu dilyn ôl troed rhai o’r beirniaid a’r ysgolheigion pwysicaf yn y maes yn cynnwys JRR Tolkien, CS Lewis a llawer mwy; mae’r merched yn barod i ymuno â grŵp elitaidd o fyfyrwyr yng nghyfadran Saesneg Prifysgol Rhydychen, y fwyaf ym Mhrydain ac un o’r Ysgolion Saesneg mwyaf enwog yn y byd.

“Rydym wrth ein boddau gyda llwyddiant y merched, yn enwedig o gael dwy yn derbyn cynnig am yr un pwnc,” meddai Pennaeth Cynllunio Cwricwlwm a Dilyniant yng Ngholeg Cambria, Tim Guy.

“Mae’r cynigion yn ganlyniad o waith caled y merched a chymorth ymroddgar y tiwtoriaid.”

Mae Coleg Cambria yn rhedeg  Rhaglen Myfyrwyr Dawnus A Thalentog i’r rhai a enillodd ganlyniadau TGAU eithriadol ac sydd â’r potensial i lwyddo ar y lefel academaidd uchaf. Cafodd y rhaglen hon ei amlygu yn ddiweddarach fel arfer orau gan Lysgennad Oxbridge i Gymru, Paul Murphy AS. Mi fydd y rhaglen yn cael ei defnyddio fel rhan o brosiect Seren, a lansiwyd gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar,  i greu canolfannau partneriaeth sy’n cefnogi myfyrwyr disglair Cymru i gyrraedd eu potensial academaidd ac i ennill mynediad i’r prifysgolion gorau.

“Rydym yn falch iawn o fod yn rhan o un o beilotiaid  cyntaf prosiect Seren ac edrychwn ymlaen at weithio mewn partneriaeth ag ysgolion Wrecsam a Sir y Fflint,” ychwanegodd Tim Guy.

“Yng Ngholeg Cambria rydym yn anelu at ddarparu’r cyfle i bob myfyriwr ddatblygu’r wybodaeth, sgiliau ac agweddau sydd eu hangen i anelu am y prifysgolion gorau yn y byd ac i fod yn rhagorol ym mha bynnag yrfa maent yn ei ddewis.”