Newyddion

Sabrina o Goleg Cambria yn cael ei dewis ar gyfer Tîm Athletwyr Talentog Prydain

November 21, 2014

Shotput

Cafodd Sabrina Fortune, sy’n fyfyriwr Lletygarwch ac Arlwyo yng Ngholeg Cambria ac sy’n bencampwraig taflu pwysau, ei dewis i fod yn aelod o Dîm Ysgoloriaeth Athletwyr Dawnus Prydain a bydd hi’n teithio i Frasil i gymryd rhan ym Mhencampwriaethau Cenedlaethol Ysgolion, Brasil.

Mae Sabrina sy’n 17 oed ac sy’n dod o’r Wyddgrug, yn fyfyriwr ail flwyddyn Lletygarwch ac Arlwyo yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy.

Cafodd ei hysbrydoli i ddechrau taflu pwysau gan ei brawd Jim, sy’n 23oed ac sydd hefyd yn fyfyriwr rhan-amser yn y coleg wrth iddo weithio gydag Airbus.

“Mae’n gyfle anhygoel”, meddai Sabrina, sy’n gobeithio gwneud taflu pwysau’n rhan o’i chynllun gyrfa, ochr yn ochr â’i huchelgais ym myd lletygarwch ac arlwyo.

Mae Sabrina yn hyfforddi’n ymroddedig yng Nglannau Dyfrdwy a Chlwb Athletau Wrecsam, dan arweiniad ei hyfforddwr Ian Robinson. Sylwyd ar ei dawn arbennig pan gymerodd hi ran yn y “Final Fling ” blynyddol yn Stadiwm Alexandria Wrecsam, gan gyflawni ei pherfformiad “personol gorau”.

Mae Sabrina, sydd ar hyn o bryd yn cwblhau ei phrofiad gwaith yng Ngwesty’r Beaufort Park yr Wyddgrug, yn edrych ymlaen yn eiddgar at gael ymuno â thîm o ddim ond wyth athletwr arall a fydd yn gadael am São Paulo yr wythnos hon.

Mae’r cyfle hwn yn rhan o raglen “gyfnewid / myfyrwyr athletwyr” sy’n rhan bwysig o ddatblygiad yr athletwyr ifanc gorau.