Newyddion

Rwyf yn diwtor, gadewch i mi fynd!

December 17, 2014

Tutor

Cymerodd tiwtoriaid o Goleg Cambria Llaneurgain ran mewn cystadleuaeth wedi ei redeg gan fyfyrwyr Clwb Menter Llaneurgain er mwyn codi arian ar gyfer elusen enwebedig y Coleg, Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.

Roedd yr her yn seiliedig ar y rhaglen deledu ‘I’m a Celebrity Get Me Out of Here’, ac yn cynnwys staff a myfyrwyr yn pleidleisio pwy ddylai gymryd rhan yn yr her dowcio afalau mewn dŵr â rhew.

Y tiwtoriaid a dderbyniodd y fwyaf o bleidleisiau, ac o ganlyniad fu’n rhaid dioddef y profiad, oedd Nathan Booth a Jeff Lambert a gymerodd rhan mewn cystadleuaeth agos iawn. Roedd y ddau yn wlyb domen.

Trefnwyd y digwyddiad gan Glwb Menter Llaneurgain, fel rhan o gyfres o weithgareddau i’w cynnal trwy’r flwyddyn. Codwyd £43 y tro yma yn y cyntaf o gyfres o heriau, gyda’r rhai hynny sydd yn derbyn y lleiafrif o bleidleisiau yn cael eu bwrw allan o’r gystadleuaeth. Mae yna hefyd sôn bod uwch rheolwyr am gymryd rhan yn y rownd nesaf, fydd yn profi’n gystadleuaeth gref i’r tiwtoriaid.

Ychwanegodd Barry Hancill, Darlithydd Menter,

“Mae brwdfrydedd ac ymrwymiad myfyrwyr Clwb Menter Llaneurgain yn anhygoel.  Maent wedi dangos amrediad o sgiliau sydd wedi arwain at ddigwyddiad difyr wedi ei gynllunio’n arbennig o dda.”