Newyddion

Rowndiau Terfynol Peirianneg Cymru yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy

March 30, 2015

WorldSkillsAircraftMaintenanceWinners Will Hughes Joseph Massey MatthewMason (2)

Yn ddiweddar, cynhaliodd Coleg Cambria tair rownd derfynol Peirianneg Uwch Cymru fel rhan o’r digwyddiad Cystadleuaeth Sgiliau Cymru 2015 a oedd yn cynnwys Cynnal a Chadw Awyrennau, Electroneg a Weldio.

Roedd y tair cystadleuaeth wedi denu talent ledled Cymru gan gynnwys myfyrwyr o Goleg Cambria, Coleg Caerdydd a’r Fro, Coleg Gŵyr Abertawe, Coleg Gwent, Grŵp Llandrillo Menai, MITEC Sir Benfro a Grŵp NPTC. Brwydrodd cyfanswm o 37 cystadleuydd ifanc yn erbyn ei gilydd ac yn erbyn y cloc, mewn tasgau heriol.

Roedd y dasg Cynnal a Chadw Awyrennau yn adlewyrchu rôl technegwr mecanyddol a’r safonau y disgwylir o fewn y diwydiant awyrenneg. Roedd rhaid i gystadleuwyr ddangos ystod o sgiliau gan gynnwys: sgiliau mecanyddol, archwiliad dyddiol (gwiriad cyn hedfan), dylunio, adeiladu a phrofi cylchred hydrolig, borsgop injan a blendio llafnau, rigin rheoli hedfan, sgiliau llaw gwaith llenfetel a thynnu/ailosod a rigio rheolydd hedfan a phŵer. Joe Massey o Goleg Cambria/ Airbus enillodd y wobr Aur, cymerodd Will Hughes, Coleg Cambria/ Raytheon yr Arian a Matthew Mason, Coleg Cambria y wobr Efydd.

Roedd y gystadleuaeth Electroneg yn gofyn i fyfyrwyr weithio yn unigol ar dasgau amser penodol, er mwyn dangos lefel eu sgil mewn adeiladu prosiect ymarferol, dod o hyd i wall a thrwsio, profi a mesur a chynllunio Cylchred, a bwrdd cylched gosodiad cydran wedi’i argraffu gan ddefnyddio meddalwedd chymorth cyfrifiadur rhaglennu sylfaenol ‘C’. Enillodd Sam Dlugos o Goleg Cambria fedal Efydd.

Lluniwyd y gystadleuaeth Weldio genedlaethol gyntaf i brofi sgiliau’r cystadleuwyr yn y tair prif broses ymasiad llaw: Weldio Metel Nwy Gweithredol (MAG), Weldio Arch Metel wrth law (MMA) a Weldio nwy anadweithiol Tungsent (TIG).

Dywedodd Pencampwr Sgiliau Peirianneg Cymru, Vic Walsh:

“Roedd ansawdd y weldio a ffabrigo o safon uchel iawn ac yn rhoi Cymru mewn sefyllfa dda wrth i ni symud ymlaen i gystadlu yn genedlaethol ac ar lwyfan byd-eang yn WorldSkills.”

Cafodd safon uchel y gwaith a sgiliau ac agwedd yr holl gystadleuwyr eu canmol gan feirniaid ac arsylwyr o’r diwydiant ledled Cymru. Er bod yr heriau wedi’u llunio i fod yn gystadleuol, roedd y  beirniaid yn hoffi’r y ffordd y gwnaeth y cystadleuwyr weithio efo’i gilydd mewn modd proffesiynol.

Ychwanegodd Steve Jackson, Dirprwy Bennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Masnachol Coleg Cambria:

“Roedd safon y gwaith a gynhyrchwyd yn eithriadol ac mae’r cystadleuwyr wedi dangos eu sgiliau a’u hymroddiad. Roedd yn wych gweld myfyrwyr o golegau AB ledled Cymru yn gweithio gyda’i gilydd.  Llongyfarchiadau mawr i’r holl gystadleuwyr a oedd yn llawn brwdfrydedd ar y diwrnod ac wrth gwrs i enillwyr medalau Coleg Cambria.”