Newyddion

Rownd Derfynol Sgiliau Cymru yng Ngholeg Cambria

April 28, 2015

amy dermatta

Cynhaliodd Coleg Cambria rowndiau terfynol SkillBuild SkillPlumb a SkillElectric Cymru Gyfan ar ei safle yng Nglannau Dyfrdwy. 

Mae Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, gyda chymorth Llywodraeth Cymru trwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop, yn hyrwyddo pwysigrwydd datblygu gweithlu sgiliau uchel.  Ei nod yw canfod gweithwyr dan hyfforddiant mwyaf dawnus Cymru ar draws ystod eang o sgiliau.

Daeth dros 90 o fyfyrwyr o Fôn i Fynwy i gystadlu yn rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn y diwydiant adeiladu, a oedd yn cynnwys nifer o grefftau gan gynnwys teilsio lloriau a waliau, gwaith saer coed, asiedaeth, gwaith brics, paentio ac addurno, plastro, systemau waliau sych, gwaith plymwr a gwaith trydanol.

Mae’r digwyddiad, a noddwyd gan ‘British Gypsum’, ‘STIHL’ a ‘Crown Trade’ yn cynnig cyfle i ddysgwyr i brofi, meincnodi a gwella eu sgiliau a rhoi profiad cystadlu gwerthfawr i’r rhai hynny sy’n cymryd rhan, yn ogystal â chael mynd ymlaen i gystadlaethau WorldSkills y DU.  I gyflogwyr, mae cystadlaethau’n helpu i wella ansawdd prentisiaethau ac addysg alwedigaethol ac maent yn annog gweithwyr i lwyddo hefyd.

Y cwmnïau lleol eraill a gynorthwyodd y cystadleuwyr ifanc yn ystod y rownd derfynol, oedd: Huws Gray Ltd, Redrow plc, Crown House Technologies, Wynne Construction, Read Construction, Willmott Dixon a MC Supplies. Bu eu cymorth yn amhrisiadwy.

Roedd gan Goleg Cambria nifer o fyfyrwyr yn cystadlu mewn nifer o grefftau yn y rownd derfynol ar ôl iddynt lwyddo yn y rhagbrofion rhanbarthol.  Enillodd dri myfyriwr y gwobrau a ganlyn:

  • Arian mewn Paentio ac Addurno: Amie Dermatta
  • Efydd mewn Gwaith Saer ar y Safle: Ben Black
  • Efydd mewn Gwaith Plymwr a Gwresogi: Tina Spencer

Dywedodd Rona Griffiths, Rheolwr Mentergarwch / WorldSkills yn y coleg:

‘’Roedd yn fraint cael cynnal Rowndiau Terfynol Skillbuild SkillPlumb a SkillElectric Cymru Gyfan yn y coleg.  Roedd dros 600 o ddysgwyr wedi cymryd rhan mewn 30 a rhagor o gategorïau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru i gyrraedd y rownd derfynol hon ac roedd yn wych cael gweld pobl ifanc o bob rhan o Gymru yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i fod yn bencampwyr eu crefft.’’

‘’Mae myfyrwyr o Goleg Cambria wedi bod yn glod i’r coleg, ochr yn ochr â’r tiwtoriaid sydd wedi bod yn cynorthwyo ac yn annog y dysgwyr trwy gydol y gystadleuaeth.  Roedd cefnogaeth cwmnïau adeiladu lleol yn anhygoel ac mae wedi gwir gymell ein myfyrwyr.’’

 

Llun yn dangos Amy Dermatta