Newyddion

RNLI – elusen ddewisedig Coleg Glannau Dyfrdwy ar gyfer 2010/2011

September 24, 2010

Deeside CollegePob blwyddyn, mae Coleg Glannau Dyfrdwy yn codi arian ar gyfer elusen arbennig ac eleni mae’r Coleg wedi dewis Sefydliad Cenedlaethol y Badau Achub (RNLI) a’r gobaith yw codi cymaint o arian a phosib.

Mae’r elusen yn darparu gwasanaeth chwilio ac achub 24 awr hyd at 100 milltir for o lannau’r DU a Gweriniaeth Iwerddon, a gwasanaeth achub bywydau tymhorol ar dros 150 o draethau prysuraf Cymru a Lloegr. Ers ffurfio’r RNLI yn 1824, mae ei griwiau bad achub, ac ers 2001, ei achubwyr bywydau wedi achub dros 139,000 o fywydau ac mae’n dibynnu ar roddion i barhau T’i waith achub ac ataliol.

Bydd staff a myfyrwyr pedwar safle’r coleg – Coleg Glannau Dyfrdwy, Coleg Llaneurgain, Coleg Llysfasi a Hyfforddiant Wrecsam nawr yn mynd ati i drefnu cyfres o weithgareddau codi arian er mwyn codi arian ar gyfer yr elusen. O’r ras gychod yng Nghaer, rafftio dwr gwyn, teithiau cerdded a theithiau beic, marathon, nosweithiau cwis, rafflau a chystadlaethau mae’n argoeli i fod yn flwyddyn brysur. Llynedd, cafwyd blwyddyn lwyddiannus iawn a llwyddwyd i godi 32,682.94 i PAPYRUS.

Ar 6ed o Fedi 2010 daeth cynrychiolwyr o’r RNLI i’r coleg i gwrdd T staff a myfyrwyr ac egluro’r gwasanaethau y mae’r elusen yn ei ddarparu.

Meddai David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Glannau Dyfrdwy “Mae Coleg Glannau Dyfrdwy yn anelu at ddarparu mwy na dim ond addysg a hyfforddiant; rydym yn annog myfyrwyr i ddod yn ddinasyddion da a helpu eraill a’u cymuned leol. Trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau codi arian, mae myfyrwyr yn ennill sgiliau newydd ac yn magu hyder. Rwy’n hynod falch o haelioni ein staff sy’n rhoi llawer o’u hamser a’u hegni er mwyn codi arian. Mae pawb sy’n ymwneud a’r coleg yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur arall o godi arian ac rwy’n gwybod y bydd ein myfyrwyr a staff yn ymrwymo 100% i godi cymaint o arian a phosibl ar gyfer yr elusen deilwng yma.

Dros y deg mlynedd diwethaf mae Coleg Glannau Dyfrdwy wedi codi dros 185,000 ar gyfer gwahanol elusennau.

Dywedodd Deborah Ferns o’r RNLI “Rydym wrth ein bodd bod y Coleg wedi ein dewis ni fel eu helusen eleni ac yn edrych ymlaen at weithio gyda staff a myfyrwyr y coleg a rhoi cyfle iddynt ddysgu mwy am y gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu, a hefyd yn edrych ymlaen at weld y gwahanol weithgareddau codi arian y byddant yn cymryd rhan ynddynt”

Nodiadau i Olygyddion

Yn y Llun -Stan Stormus, Deborah Ferns a Paul Filmby o’r RNLI gyda David Jones Pennaeth y Coleg, Paul Hinchliffe, Rheolwr Materion Allanol, Karen Senior Rheolwraig Gwasanaethau Myfyrwyr a myfyrwyr Y Blynyddoedd Cynnar a Busnes

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch T Claire Nicholson neu Vicky Barwis yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy ar 01244 834531.