Newyddion

Rhodd Toyota i Goleg Cambria yn gwella sgiliau lleol

November 9, 2015

Toyota Cambria

Derbyniodd Coleg Cambria 3 char yn rhodd gan TOYOTA MANUFACTURING (UK) Ltd., yn ddiweddar, i gynorthwyo a datblygu gwybodaeth a sgiliau ei fyfyrwyr Modurol.

Mae’r gan y cerbydau a roddwyd i’r coleg, y dechnoleg hybrid ddiweddaraf a byddant yn cael eu defnyddio i gyflwyno hyfforddiant arbenigol ar gyfer Ymwybyddiaeth o Ddiogelwch Hybrid, Cyflyru Aer Symudol, Aliniad 4 Olwyn a Diagnosteg Cerbydau i ddysgwyr.

Mae’r Adran Fodurol, sy’n rhan o’r Ganolfan Ragoriaeth Peirianneg yng Ngholeg Cambria, yn cael ei chydnabod fel un o brif gyfleusterau hyfforddiant modurol yng Nghymru a Lloegr, gyda dros 400 o ddysgwyr. Ar hyn o bryd mae’n cynorthwyo dros 250 o fodurdai gyda hyfforddi prentisiaid cerbydau ysgafn a cherbydau trwm.

Dywedodd Marshall Clayton, Y Dirprwy Gyfarwyddwr dros Gwricwlwm Peirianneg a Modurol:

“Hoffem ddiolch o galon i Toyota am y rhodd hael iawn hwn. Mae’r cerbydau hyn yn ar flaen y gad o ran technoleg a byddant yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn meithrin y sgiliau a datblygu’r wybodaeth y bydd eu hangen arnynt i ddod o hyd i waith yn y dyfodol.”

Dywedodd Sarah Overson, Uwch Reolwr yn Toyota:

“Mae Toyota UK yn falch iawn eu bod yn gallu cynorthwyo gyda hyfforddi Technegwyr Modurol newydd a’r dyfodol drwy roi detholiad o’i geir yn rhodd i’r coleg. Mae gwella sgiliau a gwybodaeth technegwyr y dyfodol hyn yn rhan allweddol o’r hyn y mae Toyota am ei gyflawni.

“Trwy ddarparu’r cerbydau hyn i’r Ganolfan Ragoriaeth Peirianneg yng Ngholeg Cambria, rydym hefyd yn cyflawni ein nod o gefnogi economi lleol Gogledd Cymru.”