Newyddion

Rhodd gan gwmni Kronospan

May 13, 2014

kronospan

Mae myfyrwyr Gwaith Saer ac Asiedydd Coleg Cambria Ffordd y Bers wedi bod yn ffodus iawn dros y blynyddoedd diwethaf i gael toriadau pren gan gwmni Kronospan er mwyn iddynt allu dysgu ac ymarfer eu sgiliau.

Kronospan yw un o gynhyrchwyr paneli pren a lloriau laminedig  mwyaf y byd. Mae’r cwmni, sydd â safle yn y Waun ac sy’n cyflogi dros 600 o bobl, yn cefnogi dysgwyr y coleg wrth gyfrannu cynnyrch fel MDF.

Caiff y deunyddiau sy’n cael eu rhoi eu defnyddio’n hlaeth yn y gweithdy ar safle Ffordd y Bers ar gyfer amryw o dasgau gan gynnwys creu cynnyrch amrywiol fel sgertin, architrafau, estyll tywydd,  estyll bondo a gosodiadau cegin.

Dywedodd Michael Ward, tiwtor:

‘’Mae rhodd hael Kronospan yn galluogi’r myfyrwyr i gyflawni amrywiaeth eang o dasgau gyda’r cynnyrch y byddant yn ei ddefnyddio yn y diwydiant.

Gwerthfawrogwn eu cyfraniadau ac rydym yn eu defnyddio’n helaeth yn y gweithdy, yn amrywio o waith gosod, mowldio a gweithgynhyrchu grisiau.’’