Newyddion

Rhagoriaeth i Feithrinfa Toybox

July 11, 2016

Toybox (2)

Llwyddodd Meithrinfa Toybox , sy’n darparu gofal ar gyfer plant o 3 mis oed, i gyflawni canlyniadau uchel ym mhob agwedd o’i harolygiad diweddar gan Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant.

Mae adroddiad yr arolwg yn canmol gwaith gwych y feithrinfa ac yn amlygu sut mae’r staff yn gweithio’n effeithiol gyda’i gilydd er mwyn cynllunio ystod o brofiadau dysgu arloesol ar gyfer y plant, yn ogystal â’u herio gan adeiladu ar y wybodaeth a’r sgiliau sydd ganddynt eisoes. Mae’r adroddiad yn canmol nid yn unig gofal, cymorth ac arweiniad proffesiynol y staff sy’n cael effaith bositif ar y plant, ond hefyd yr arweiniad rhagorol sy’n cynnig nodau ac amcanion clir gan gwmpasu holl agweddau gweithredol y feithrinfa.

Dywedodd Ann Johnson, Rheolwr Meithrinfa Toybox a oedd yn falch dros ben o’u llwyddiant:

“Mae’r staff yn hynod o falch yn dilyn yr arolwg gan Estyn. Gweithiodd y tîm yn galed iawn er mwyn sicrhau bod cwricwlwm o safon uchel yn cael ei ddarparu i’r plant. Derbyniwyd adroddiad ardderchog ac mae’r feithrinfa wedi cael ei chydnabod am ddarparu gofal o’r radd flaenaf yn y sector. Byddem yn dathlu ein cyflawniadau gyda’r plant a rhieni dros y misoedd nesaf.”

Mae copi o arolwg Estyn ar gael ar-lein www.estyn.gov.uk