Newyddion

Y Ganolfan Argraffu Ranbarthol yng Ngholeg Iâl yn agor ei ddrysau i’r Helfa Gelf

September 3, 2012

Mae’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn ymuno yn nigwyddiad stiwdios agored Helfa Gelf Gogledd Cymru eleni. Wedi ei leoli yng Ngholeg Iâl, Wrecsam, bydd y Ganolfan yn agor ei stiwdio argraffu am gyfnodau estynedig ym mis Medi fel rhan o’r prosiect ar ddydd Sadwrn 15 a 22 Medi.

‘Bydd yr Helfa Gelf yn rhoi cyfle gwych i’r cyhoedd i ymweld â’r stiwdio, cyfarfod ag aelodau’r Ganolfan, gweld eu gwaith ac efallai prynu rhywfaint o waith celf. Bydd hefyd yn rhoi gwell mynediad i bawb i’n rhaglen o weithgareddau, a gobeithio bydd hwn yn cynyddu’r diddordeb mewn argraffu ac yn ei hyrwyddo yn Wrecsam a Gogledd Cymru,” meddai Jim Creed, Cydlynydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol.

Cynhelir cynllun yr Helfa Gelf mewn pum sir yng Ngogledd Cymru trwy gydol mis Medi 2012. Bydd artistiaid yn agor drysau eu stiwdios i’r cyhoedd ymweld, holi cwestiynau a phrynu gwaith celf. Cafodd y prosiect hwn gyllid trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a gaiff ei gyllido gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Yn 2012, dethlir degfed penblwydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol fel stiwdio argraffu mynediad agored sy’n ymroddedig i greu, datblygu a hyrwyddo argraffu. Cyniga’r Ganolfan amrywiaeth o gyfleoedd ar gyfer argraffu creadigol sy’n cynnwys mynediad agored i’r cyfleusterau, y gweithdai, y cyrsiau ac arddangosiadau.Mae’r Ganolfan yn agored i unrhyw un sy’n dymuno cael sgiliau argraffu neu eu datblygu, o ddechreuwyr pur i argraffwyr mwy profiadol.

Proseict ar y cyd yw’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol wedi’i chyllido gan Goleg Iâl Wrecsam a Chyngor Celfyddydau Cymru. http://www.regionalprintcentre.co.uk .