Newyddion

Recriwtiaid Newydd y Gwasanaethau Myfyrwyr

April 28, 2016

Gari Thomas and Greg Otto

Mae Gwasanaethau Myfyrwyr Coleg Cambria wedi croesawu dau aelod newydd o staff i ymuno â’u tîm prysur yn ddiweddar.

Dechreuodd Greg Otto ar ei swydd yn y coleg fel Arweinydd Tîm Gwasanaethau Myfyrwyr ar safle Glannau Dyfrdwy yn ddiweddar, ar ôl iddo fod yn gweithio mewn amgylchfyd gwasanaethau myfyrwyr addysg bellach dros y ffin yn Lloegr am y 13 mlynedd ddiwethaf.

Ymunodd Gari Thomas â’r tîm fel Ymgynghorydd Gwasanaethau Myfyrwyr gyda’r dasg o ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr. Mae’n dod â chyfoeth o brofiad gydag ef ar ôl gweithio gyda Chyllid Myfyrwyr Cymru.

Dywedodd Gari: “Dwi’n gyffrous o gael ymuno â’r coleg gorau yng Nghymru a dwi’n edrych ymlaen at helpu’r myfyrwyr i gyflawni eu nod.”

“Dwi wir yn mwynhau’r swydd hyd yn hyn a dwi’n edrych ymlaen at yr heriau fydd yn fy wynebu,” ychwanegodd Greg.

Fel rhan o’i swydd, mae Greg yn gweithio fel warden llety preswyl y coleg ar safle Llysfasi hefyd.

Dywedodd Karen Senior, Rheolwr Gwasanaethau i Fyfyrwyr:

“Mae hi wedi bod yn bleser cael croesawu Greg a Gari i’r tîm Gwasanaethau Myfyrwyr. Mae’r ddau ohonyn nhw’n dod â nodweddion a gwybodaeth wahanol gyda nhw a fydd yn cryfhau ein tîm hyd yn oed ymhellach.”