Newyddion

Ras Hwyl Coleg Cambria

December 12, 2013

run

Mae myfyrwyr Cyfrifiaduro a TG Coleg Cambria wedi cymryd rhan mewn ras hwyl ddwy filltir yn ddiweddar er mwyn codi arian ar gyfer elusen ddewisedig y coleg sef Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru (Tŷ Gobaith, Sant Cyndeyrn a Thŷ’r Eos).

Yn cymryd rhan yn y ras ym Mharc Acton gyda’r 32 myfyriwr roedd Nigel Holloway Dirprwy Gyfarwyddwr y Cwricwlwm Cyfrifiaduro a TG a Graham Goulbourne Darlithydd TG. Rhedodd y criw o amgylch y parc ddwywaith – mewn gwisg ffansi. Roedd y digwyddiad wedi ei drefnu fel rhan o wythnos Mentrau Cymdeithasol Coleg Cambria.

Roedd y grŵp wedi gobeithio codi £400, ond bu iddynt lwyddo i godi swm anhygoel o £761 ar gyfer Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru.

Dywedodd Nigel Holloway Dirprwy Gyfarwyddwr y Cwricwlwm Cyfrifiaduro a TG yng Ngholeg Cambria “Cawsom brynhawn hwyliog yn codi arian ar gyfer achos teilwng dros ben. Ar ddiwedd y ras roedd pawb yn gwenu – da iawn bawb!

Tags: , ,