Newyddion

Rapiwr Cymraeg yn Cambria

January 27, 2015

ed holden yale

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr Coleg Cambria fwynhau ymweliad gan y Bît bocsiwr Cymraeg, rapiwr a chynhyrchydd, Ed Holden, sef Mr Phormula.

Ymunodd Ed Holden, sy’n cael ei ystyried yn rym nad oes modd ei atal ar y sin hip-hop, â myfyrwyr safleoedd Glannau Dyfrdwy ac Iâl ar gyfer y sesiynau dwyieithog a drefnwyd ar y cyd rhwng y coleg a’r mentrau iaith lleol, Mentr Iaith Fflint a Menter Iaith Maelor.

Dywedodd Sioned Roberts, Swyddog Datblygu’r Iaith Gymraeg gyda Menter Iaith Maelor:

“Roedd y myfyrwyr wedi mwynhau’r sesiynau’n fawr.  Er bod Ed wedi arfer cynrychioli Cymru a diddanu cynulleidfaoedd enfawr ar draws y byd, Roedd wedi mwynhau ei hun yn fawr wrth ddod i Goleg Cambria i gynnal sesiwn gyda’r myfyrwyr.

” Roedd yn amlwg bod Ed yn dalentog iawn a’i fod yn angerddol dros bwysigrwydd y Gymraeg a’i lle yn ei yrfa lwyddiannus, a dyna oedd ei neges i’r myfyrwyr.

“Roedd yn bleser cael trefnu’r sesiynau dwyieithog mewn partneriaeth â Choleg Cambria ac roedd yn wych gweld y myfyrwyr yn cyfrannu cymaint ac yn cymryd rhan yn y sesiynau.”