Newyddion

Raffl Pasg myfyrwyr Cambria

April 10, 2015

traineeships easter raffle

Trefnodd myfyrwyr Hyfforddeiaethau Coleg Cambria raffl Pasg fawreddog  yn ddiweddar, gan gynyddu cyfanswm yr arian y maent wedi’i godi ar gyfer elusen y coleg, Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau, i dros £ 1000.

Yn ystod y deuddeg mis diwethaf mae’r dysgwyr, sy’n dilyn rhaglenni Hyfforddeiaeth yn y coleg, wedi gweithio’n ddiflino yn trefnu nifer o ddigwyddiadau codi arian, gan gynnwys creu a gwerthu gwydrau wedi eu peintio â llaw.

Meddai Raquel Muia, tiwtor Hyfforddiaethau:

“Mae ein myfyrwyr wedi gweithio’n galed iawn gyda syniadau mentrus  a gwych i godi arian ar gyfer Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.”

Dewisodd enillydd y raffl roi’r hamper i Hosbis Tŷ Gobaith.