Newyddion

Dyfarnu Ysgoloriaeth Quest i Fyfyriwr Peirianneg Coleg Iâl

February 22, 2012

Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Quest i Damian Roberts, myfyriwr ar gwrs Peirianneg Sifil yng Ngholeg Iâl, gan Sefydliad y Peirianwyr Sifil.

Canolbwyntia Damian, 31 oed sy’n ddysgwr ail flwyddyn ar gwrs Diploma BTEC Lefel 3 mewn Peirianneg Sifil, ar waith tir arbenigol i’w gyflogwyr Jacobs Engineering. Yn aelod fyfyriwr o Sefydliad y Peirianwyr Sifil, dyfarnwyd yr Ysgoloriaeth Quest i gydnabod cynnydd ac ymroddiad Damian i’w astudiaethau diwydiannol.

Mae Ysgoloriaeth Quest yn rhoi cyllid i israddedigion yn ystod eu dwy flynedd gyntaf o astudio. Yn rhan o’i ddyfarniad, bydd Damian yn ymuno â’i diwtor, Louise Duff, i ymweld ag ysgolion lleol i rannu gwybodaeth a phrofiad gwaith gyda phobl ifanc a allai fod yn gobeithio am yrfa mewn peirianneg sifil. Cyniga’r fenter pontio ysgolion ryngweithio dwyffordd rhwng peirianwyr y dyfodol a chefnoga gynllunio gyrfaol.

“Mae Damian yn ddysgwr ymroddedig ac mae ei frwdfrydedd yn ysbrydoli eraill,” meddai Louise Duff, Darlithydd mewn Peirianneg Sifil yng Ngholeg Iâl. “Mae’n llawn haeddu’r ysgoloriaeth.”

Yn dechnegydd labordy sydd wedi teithio’n helaeth, mae gan Damian lawer i’w rannu wedi cyfranogi mewn profion tir ar gyfer adeiladu priffyrdd yn ogystal â phrosiectau diwydiant gyfranedol ledled y wlad dros gleientiaid ar ran ei gyflogwyr. Gan ennill profiad cyfoethog wrth gyfuno astudio a gwaith, mae Damian yn awyddus i symud ei astudiaethau ymlaen ymhellach i Dystysgrif Cenedlaethol Uwch mewn Peirianneg Sifil yng Ngholeg Iâl.

“Yn bendant, mae cludiant yn symud yn ei flaen,” gwena Damian.

I’r dyfodol, mae Damian yn eiriolwr dros gysylltiadau cludiant da ac mae’n awyddus i rannu mewn gwelliannu strategol yn y pen draw gyda’r uchelgais o fod yn gynllunydd priffyrdd neu reilffyrdd. Wrth ganu clodydd Coleg Iâl, mae Damian yn falch i ledaenu’r gair am ei brofiad dysgu rhagorol ac argymhella ei astudiaethau peirianneg sifil i eraill.