Newyddion

Prosiect Ffilm Gymraeg yng Ngholeg Cambria

May 13, 2014

Ffilmiau'r FFin

Cafodd myfyrwyr Celfyddydau Perfformio Coleg Cambria Iâl gyfle’n ddiweddar i fod yn rhan o greu ffilm Gymraeg fel rhan o brosiect Ffilmiau’r Ffin.

Rhoddodd hyn gyfle i’r bobl ifanc gael profiad o weithio gyda chwmni ffilmiau proffesiynol trwy eu cyflwyno i brosesau technegol gwneud ffilmiau a rhoi cipolwg iddynt ar weithio’n ddwyieithog yn y cyfryngau.Y bwriad oedd creu ffilm yn seiliedig ar farddoniaeth Gymraeg a gwnaeth y myfyrwyr recordio, ffilmio a golygu eu gwaith eu hunain.

Rheolwyd “Ffilmiau’r Ffin”, prosiect ffilmiau trwy gyfrwng y Gymraeg, gan Fenter Iaith Sir y Fflint, ac fe’i trefnwyd gan Fenter Iaith Cymru fel rhan o’i Brosiect Iaith Gydweithredol gyda chymorth Axis 4 Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 sydd wedi ei gyllido gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Mae’r prosiect yn tynnu at ei therfyn bron i ddwy flynedd ers ei chychwyn, a thros y blynyddoedd mae’r cynllun wedi trefnu gweithdai ffilm ar gyfer dros ddau gant o bobl ifanc ledled gogledd ddwyrain Cymru a chreu 27 o ffilmiau Cymraeg byr.

Dywedodd Rebecca Roberts, Swyddog Iaith a Threftadaeth Menter Iaith Sir y Fflint: “Rwyf mor falch fy mod wedi cael y cyfle i weithio ar brosiect mor gyffrous gyda chymaint o bobl ifanc ledled gogledd ddwyrain Cymru.

Roedd dyfeisgarwch a chreadigrwydd pobl ifanc Coleg Cambria yn anhygoel; nid ydym wedi gallu creu ffilm mewn diwrnod o’r blaen. Gobeithiaf weld enwau’r myfyrwyr yn gysylltiedig â drama neu sioe Gymraeg yn y dyfodol agos.

Roedd nifer o’r disgyblion yn siarad Cymraeg fel ail iaith, ac roedd hi’n wych gweld pa mor barod oeddynt i roi cynnig ar gyflwyno a gwneud gwaith trosleisio, a gweld eu hunanhyder yn blodeuo. Roedd eu brwdfrydedd a’u creadigrwydd yn rhyfeddol ac rwy’n falch iawn o ansawdd y gwaith a gynhyrchwyd ganddynt mewn amser mor fyr.

Hwn oedd y ffilm olaf i’w chynhyrchu gan brosiect Ffilmiau’r Ffin, ac roedd hi’n werth chweil cael gorffen y prosiect â safon mor uchel’’.

Ychwanegodd Hannah Breeze, un o’r myfyrwyr a fanteisiodd ar y prosiect: “Roedd yn brofiad mor bleserus, a byddwn yn ei argymell i unrhyw un sy’n dymuno dysgu am y Gymraeg ym maes cynhyrchu ffilmiau.’’

Gellir gweld y ffilmiau ar wefan y prosiect: www.ffilmiauffin.co.uk.