Newyddion

Prosiect Cambria yn denu merched at Beirianneg

March 17, 2015

STEM Project (2)

Mae Coleg Cambria wedi bod yn cynnal prosiect ‘Estyn Ymhellach’ a gafodd ei ariannu mewn partneriaeth gyda Chlwstwr y Dwyrain a’r Gorllewin Cymunedau’n Gyntaf y yn Sir y Fflint, Cymunedau’n Gyntaf Caia / Hightown yn Wrecsam, Gyrfa Cymru a Techniquest, i annog merched  12-14 oed i feddwl am ddilyn gyrfa mewn Peirianneg, trwy roi cyflwyniad i Beirianneg Cerbydau Modur iddynt.

Fel rhan o’r prosiect Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM), cynhaliwyd dau gwrs rhagarweiniol ar safle Glannau Dyfrdwy a threfnwyd y bydd cwrs symud ymlaen ar beirianneg awyrennol yn cael ei gynnal ym mis Mai.

Yn ystod y cwrs, rhoddwyd cyfle i’r merched a ddaeth arno i ddysgu sut mae peiriant modur yn gweithio, cael profiad ymarferol a chael cip ar fyd gweithgynhyrchu.  Fel gweithgaredd ymarferol buont yn gwasanaethu injans gwibgartiau trwy wirio’r olew, yr hidlyddion tanwydd a dysgu sut i danio’r injans.  Ar wythnos olaf y rhaglen cawsant weld sut roedd yr injans yn gweithio go iawn trwy fynd i wibgartio ar drac Sandycroft.

Dywedodd Darren Fogerty (Swyddog Hyfforddiant Technegol):

“Cafodd y cyrsiau yma eu cynllunio gydag elfen fwy ymarferol ynddyn nhw er mwyn rhoi cip ar beirianneg a gweithgynhyrchu i ferched.  Drwy gydol y cyrsiau hyn maen nhw wedi bod yn frwd ac efo diddordeb yn y tasgau peirianneg, gan ddangos sgiliau ymarferol a sgiliau datrys problemau ymarferol rhagorol.

”Trwy gynnal cyrsiau fel hyn y gobaith yw ein bod ni yn galluogi merched ifanc i ystyried y sector peirianneg fel dewis gyrfa posibl a’u bod yn dod yn beirianwyr y dyfodol.”

Dywedodd Melissa Hannaby, 13 oed o Ysgol Clywedog Wrecsam, ”Roedd hi’n wych cael dod i Goleg Cambria Glannau Dyfrdwy i ddysgu am weithio mewn Peirianneg. Mae’r cwrs yma wedi fy ysbrydoli  i feddwl am yrfa yn y sector yma yn y dyfodol.’’