Newyddion

Profiad go iawn i fyfyrwyr Coleg Cambria gyda ColGlo

January 30, 2015

Col

Cafodd myfyrwyr gwaith plymwr a gwresogi Coleg Cambria gynghorion arbenigol ar ffitiadau pibellau yn ddiweddar mewn ymweliad â Collister and Glover (ColGlo) yn Ystâd Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy.

Bu’r myfyrwyr  yn cymryd rhan mewn arddangosiadau rhyngweithiol ymarferol a gafodd eu cyflwyno iddynt gan gynrychiolwyr ColGlo a chawsant hyfforddiant technegol ar ddefnyddio ac uniadu ffitiadau gwasgffit Pegler yn ogystal â chwrs gosod pibellau trac.  Arweiniodd y cwrs gosod at gymhwyster gosod cydnabyddedig gan y gweithgynhyrchwyr.

Dywedodd Paul Petitt, Darlithydd yng Ngholeg Cambria: “Cafodd y myfyrwyr fudd mawr o’r arddangosiadau ymarferol ac rydyn ni’n ddiolchgar iawn i Collister & Glover, sy’n cyflenwi deunyddiau i Adran Adeiladu’r coleg, yn ogystal â chynnig cyfleodd hyfforddi i’n myfyrwyr.”

Dywedodd John Collister, Cyfarwyddwr Collister & Glover:

“Rydyn ni’n falch iawn o gael cynnal digwyddiadau ar  ein safle ac ar safleoedd y coleg, ac i gyflenwi deunyddiau arddangos i Goleg Cambria i addysgu ac i helpu’r myfyrwyr.”