Newyddion

Natalie, yr Addurnwr Aruthrol yw’r Mwyaf Dawnus yng Nghymru

April 4, 2012

Mae’n swyddogol – Natalie Hughes, yr addurnwr aruthrol, yw’r peintiwr a phapurwr mwyaf dawnus yng Nghymru wedi iddi ennill medal Aur mewn cystadleuaeth genedlaethol.

Dim ond ym mlwyddyn gyntaf ei chwrs coleg y mae’r ferch 18 oed o Wrecsam, ond enillodd fedal aur yn rownd ranbarthol Gogledd Cymru a bellach hefyd yn rownd derfynol Cymru gyfan yng nghystadleuaeth Sgiliau Cymru mewn Peintio a Phapuro a gynhaliwyd ar 27 Mawrth.

{image_2}

“Rwy’n hynod o falch ac wrth fy modd,” meddai Natalie, y peintiwr a phapurwr penderfynol, sydd ymhell ar y blaen oherwydd roedd y gystadleuaeth wedi ei bwriadu ar gyfer safon Ganolradd, ac ni fydd yn dechrau ar hwnnw hyd flwyddyn nesaf ei chwrs yng Ngholeg Iâl.
Wedi’u llunio i ddarganfod crefftwyr mwyaf dawnus Cymru, cyllidir cystadlaethau Sgiliau Cymru gan Lywodraeth Cymru ac maent yn arwain at WorldSkills UK ac ymlaen i gystadlaethau rhyngwladol.
Yn dilyn cyhoeddusrwydd wedi iddi ennill y fedal aur yn y rownd ranbarthol, cynigwyd prentisiaeth i Natalie gan gyflogwr lleol, yr union beth yr oedd yn ei ddymuno cyn sefydlu busnes ei hun yn annibynnol yn y dyfodol, felly llwyddiant i bawb yn gyffredinol!
Cafodd Claire Hemmings, hefyd o Goleg Iâl, fedal efydd yn yr un gystadleuaeth.
Mae’r tiwtor Mike Ninnes, sydd wedi bod yn addysgu am 23 mlynedd, yn falch iawn o’i fyfyrwyr. “Mae cael dysgwyr blwyddyn gyntaf yn ennill ar lefel ganolradd yn amlygu’r safon y maent eisoes wedi ei gyrraedd!”