Newyddion

Llwyddiant Digwyddiad Symposiwm Printiau yng Ngholeg Iâl

November 2, 2012

Mynychodd dros 80 o gynrychiolwyr ddigwyddiad Symposiwm Printiau hynod lwyddiannus y Ganolfan Argraffu Ranbarthol a gynhaliwyd yng Ngholeg Iâl mewn cydweithrediad â Theatr Iâl a Bwyty Rendezvous yr wythnos hon.

Ymgasglodd argraffwyr o ledled y wlad yn Wrecsam mewn cynhadledd amrywiol ac ymgysylltiol i glywed academyddion, awduron ac artistiaid blaenllaw yn trafod mynegiant personol mewn argraffu. Rhai o’r siaradwyr oedd Anne Desmet RA RE – Artist a Golygydd Printmaking Today, Marcelle Hanselaar – Artist ac argraffydd, Paul Coldwell – Artist ac Athro mewn Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Celf, Llundain ac Emma Stibbon – Artist ac Uwch Ddarlithydd mewn Argraffu Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Brighton.

Croesawodd y cynrychiolwyr y cyfle i weld arddangosfa Y Gorffennol, Y Presennol, Y Dyfodol: 10 Mlwyddiant y Ganolfan Argraffu Ranbarthol yn Oriel Wrecsam, sy’n parhau hyd 1 Rhagfyr 2012. Yn yr arddangosfa, gwelir 39 o artistiaid gwahanol o ledled Cymru a’r DU sydd oll wedi cyfrannu at sefydlu a datblygu’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol ers iddo agor yn 2002.

Dywedodd Cydlynydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, Jim Creed, “Bu’r symposiwm yn ddigwyddiad hynod lwyddiannus i’r Ganolfan. Galluogodd curadu’r digwyddiad i’n haelodau a’n hargraffwyr o ledled y wlad gael cyfle i glywed am waith, gyrfaoedd ac arferion argraffwyr blaenllaw yn y maes; mae wedi bod yn brofiad eithriadol o ysbrydoledig a dymunol.”

Gan symbylu mwy o gwestiynau nag atebion, daeth y diwrnod i ben gyda thrafodaeth agored rhwng y cynrychiolwyr a’r panel o siaradwyr, gan amlygu gwerthoedd trafodaeth ar gyfer dysgu yn y byd argraffu. Cydnabuwyd cefnogaeth barhaus Coleg Iâl a Chyngor Celfyddydau Cymru i’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol gyda gwerthfawrogiad helaeth. Noddwyd y digwyddiad gan gylchgrawn Printmaking Today gyda phob cynrychiolydd yn cael copi ohono.