Newyddion

Prentisiaid yn mwynhau Diwrnod Diwylliant Cymreig yng Ngholeg Cambria

March 23, 2015

FCC Aprentices

Mwynhaodd Brentisiaid Cyngor Sir y Fflint ddiwrnod diwylliant Cymreig ar safle Llaneurgain Coleg Cambria yn ddiweddar.

Daeth 39 o brentisiaid, o nifer o sectorau gwahanol y Cyngor, i’r digwyddiad a oedd yn cynnwys gweithgareddau amrywiol i hyrwyddo diwylliant Cymru, o gemau i flasu bwyd.

Dywedodd Jeanette Edwards, Darlithydd Busnes, a drefnodd y diwrnod:

”Hwn oedd y trydydd diwrnod corfforaethol i’r coleg ei gynnal i brentisiaid Cyngor Sir y Fflint. Mae’n dod â nhw at ei gilydd i rannu profiadau eu prentisiaethau ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau adeiladu tîm.  Mae hynny’n bwysig gan nad yw rhai prentisiaid yn cael cyfle i ryngweithio â’r prentisiaid eraill yn ystod eu rhaglen. ”

“Mi wnaethon nhw fwynhau diwrnod Diwylliant Cymru yn fawr iawn ac mi ddysgon nhw am fwydydd lleol a sut mae dwyieithrwydd yn cael ei ystyried fel sgil gwerthfawr iawn ar gyfer y gweithle”.

“Mi gawson ni gymaint o hwyl ac mi ddysgon ni lawer am Gymru a’r Gymraeg,” ychwanegodd Sophia Ransley, un o brentisiaid Sir y Fflint.

Cyflwynwyd gwobrau trwy gydol y dydd , trwy garedigrwydd Siop y Siswrn, Yr Wyddgrug,