Newyddion

Prentisiaid Peirianneg Coleg Cambria yn Dathlu mewn Seremoni Wobrwyo

March 6, 2015

HA

Mae saith o fyfyrwyr Coleg Cambria yn dathlu ar ôl iddynt gael eu cydnabod yng Ngwobrau Cymru Gweithgynhyrchu’r Dyfodol, Ffederasiwn Cyflogwyr Peirianneg (EEF).

Mae’r gwobrau’n tynnu sylw at wydnwch, penderfyniad a dyfeisgarwch y gymuned weithgynhyrchu yn y DU.  Maent yn dathlu arloesed a chyflawniadau prentisiaid a myfyrwyr peirianneg ifanc. Dysgwyr Coleg Cambria dominyddu yn y seremoni a gynhaliwyd yn Stadiwm Dinas Caerdydd.

Yn y categori Prentis y Flwyddyn Gyntaf, enillodd Peter Webster o Airbus UK, y wobr gyntaf gyda Paul Jones, hefyd o Airbus UK, yn ail.

Cymerodd Sion Lloyd o JCB y wobr gyntaf am Brentis yr Ail Flwyddyn, gyda Connor Whelan o Marshall Aviation Services yn ail.  Yn y categori Prentis y Flwyddyn Derfynol daeth Daniel Biggs o JCB yn gyntaf, daeth Jonathan Humphries o Kellogg’s yn ail a derbyniodd Devon Sumner, o Airbus UK, Ganmoliaeth Uchel.

Enillodd Coleg Cambria wobr Coleg Llwyddiannus am ei Raglen Llwybr i Brentisiaeth ac enillodd Tritech yn Wrecsam, y mae’r coleg yn cydweithio’n agos â nhw, y wobr am y cwmni PTA gorau.

Dywedodd Nick Tyson, Cyfarwyddwr Gweithredol Cwricwlwm – Peirianneg ac Adeiladu Coleg Cambria:

“Dwi wrth fy modd gyda llwyddiant diweddar ein prentisiaid sy’n cael eu cyflogi.  Mae’n amlwg bod eu gwaith caled a’u hymroddiad wedi talu ar ei ganfed iddyn nhw ac mae hyn wedi cael ei gydnabod drwy iddyn nhw fod y ‘gorau’ yng Nghymru.  Maen nhw’n glod mawr i Goleg Cambria, eu cyflogwyr a heb os nac oni bai mi fyddan nhw’n cael gyrfaoedd ardderchog yn y sector Peirianneg a Gweithgynhyrchu”.