Newyddion

Prentisiaid Coleg Cambria yn Abakhan

December 12, 2014

Abakan

Mae dau brentis Coleg Cambria yn Abakhan, Mostyn wedi cael cynnig gwaith parhaol gyda’r busnes llwyddiannus.

Mae Abakhan yn gwmni teuluol sydd wedi bod yn masnachu am bron i 60 mlynedd, gydag wyth o siopau trwy Ogledd-orllewin Lloegr a Gogledd-ddwyrain Cymru (Mostyn, Manceinion, Lerpwl, Penbedw, Caer, Hanley a Preston).

Dros y blynyddoedd mae Coleg Cambria wedi cefnogi’r busnes llwyddiannus a’u cynorthwyo i symud i’w caffi newydd, trwy gynnal ymarferion siopwyr dirgel a hyfforddiant gofal cwsmeriaid pwrpasol i’w helpu, ynghyd â dosbarthiadau meistr ar wneud sgons a cherfdy.  Mae’r coleg wedi cynnig NVQ staff mewn Lletygarwch, Arlwyo, Bwyd a Diod a Chymwysterau Cogydd Proffesiynol.

Cynigwyd lle yn ddiweddar i’r ddau brentis, Ebony Stott, 19 o’r Rhyl a James Reid, 21 o Fostyn, i ymuno â thîm Abakhan yn barhaol gan weithio yn y caffi.

Dywedodd Sharon Roberts, Rheolwr Hyfforddi ac Adnoddau Dynol Abakhan:

Mae “Abakhan Fabrics, Hobby & Home” wedi gweithio’n agos gyda Choleg Cambria am nifer o flynyddoedd gyda phob agwedd o’u busnes.  Mae’r coleg wedi ceisio cynnig hyfforddiant penodol sy’n cydredeg â chyrsiau prif ffrwd ac mae hynny wedi galluogi’r cwmni i wella sgiliau pob adran o’u gweithlu o’r siop manwerthu i’w huwch reolwyr.

Pan gafodd y cwmni gyfle i gyflogi dau brentis yn y Caffi newydd, ni wnaethon ni betruso o gwbl i ffurfio partneriaeth gyda Choleg Cambria.  Darparodd y coleg hyfforddiant safon uchel, sydd wedi rhoi cyfle i ni gynnig gwaith parhaol yn y cwmni i James ac Ebony.”

Dywedodd Carolan Preece, Rheolwr Dysgu yn y Gwaith ar gyfer Lletygarwch ac Arlwyo, Gwallt a Harddwch a Gweithgynhyrchu Bwyd:

‘’Rydyn ni wedi gweithio efo Abakhan am y 14 blynedd diwethaf.  Maen nhw mor gefnogol ac maen nhw’n croesawu hyfforddiant a dysgu ar gyfer eu staff.’’