Newyddion

Prentis Trin Cŵn Sophie Armstead

March 4, 2014

Sophie-Armstead

Ar hyn o bryd mae Sophie Armstead, sy’n ugain mlwydd oed, yn gweithio fel Prentis Trin Cŵn yn Barx, yr Wyddgrug ac mae hi’n astudio yng Ngholeg Cambria.

Llywodraeth Cymru sy’n ariannu’r Rhaglen Brentisiaeth, gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Bu Sophie ar gyfnod profiad gwaith gyda Barx yn 2010 a chafodd swydd barhaol yno’n dilyn hynny. Mae hi bob amser wedi bod eisiau gweithio gydag anifeiliaid ac mae hi’n mwynhau agwedd ymarferol ei swydd.

Mae diwrnod nodweddiadol Sophie yn cynnwys cyfarch y cŵn a chanfod pa wasanaeth mae eu perchnogion yn gofyn amdano iddynt.  Mae hi’n paratoi’r cŵn ar gyfer eu golchi ac mae’n sicrhau nad yw eu blew yn glymau byw.  Os yw eu blew yn glymau, mae Sophie yn ei dorri ac mae hynny’n eu gwneud yn llawer hapusach.  Mae hi hefyd yn glanhau pawennau’r cŵn a thorri eu hewinedd.

Dywedodd Sophie : “Mae’n bwysig bod yn hyderus gyda phob math o gŵn yn fy swydd i, mae’n rhaid i chi fod yn amyneddgar, ymddiried yn eich greddf a bod â sgiliau cyfathrebu da.”

Nod Sophie yw agor ei salon trin anifeiliaid hi ei hun ac efallai agor canolfan gofal dydd ar gyfer cŵn hefyd yn y dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth am Brentisiaethau yng Ngholeg Cambria, ewch i http://www.cambria.ac.uk/employers/apprenticeships/ neu anfonwch e-bost at: employers@cambria.ac.uk neu ffoniwch 0300 30 30 006

Tags: , ,