Newyddion

Pobl leol yn mwynhau defnyddio eu Sgiliau Saesneg i Ymchwilio i Hanes Lleol

January 14, 2014

Image

Mae pobl leol Cei Connah wedi bod yn mwynhau dysgu am eu hanes lleol, wedi iddynt ddilyn cwrs deg wythnos ‘Gwella’ch Saesneg trwy ymchwilio i hanes lleol’, a gynhaliwyd gan Goleg Cambria yn Swyddfa Cyngor ar Bopeth Cei Connah.

Wyth o fyfyrwyr oedd ar y cwrs, a bu i’r wyth ddewis ardal ar gyfer eu gwaith ymchwil.

Penderfynodd rhai o’r myfyrwyr, yn arbennig y rhai a fagwyd yn ardal Cei Connah i ymchwilio i hanes morwrol yr ardal. Bu i eraill ymchwilio i’r rheilffordd brysur wnaeth alluogi diwydiannau’r ardal  i ffynnu, a dewisodd eraill Hen Dŷ’r Cei, Neuadd Wepre a Kelsterton a Phlas Belin. Bu i rai o’r dysgwyr ganolbwyntio ar eu hatgofion bore oes, a’r bobl a’r llefydd oedd yn ddylanwadol bryd hynny, tra  bu i un dysgwr ymchwilio i’r 7fed ganrif a’r gwrthdaro rhwng y Cymry a’r Saeson dros Wepre.

Dywedodd Lisa Bolland Tiwtor Sgiliau Sylfaenol yng Ngholeg Cambria “Bu i bob un o’r myfyrwyr fwynhau’r cyfle i ddatblygu eu sgiliau Saesneg, a bu i hyn eu helpu i ymchwilio ac i ganfod tystiolaeth am eu hardal. Bu i rai aelodau o’r grŵp hyd yn oed ganfod gwybodaeth am eu cyndeidiau. Nid yn unig y bu i’r cwrs helpu i wella’u sgiliau ymchwilio ac ysgrifennu, ond eu sgiliau cyfrifiadurol hefyd.

Bu Lisa o gymorth mawr i’r myfyrwyr gyda’u gwaith ymchwil a’u problemau cyfrifiadurol. Roedd gan bob un ohonynt ddiddordeb ym mhrosiectau ei gilydd a bu iddynt ddysgu llawer am eu hardal leol.

Gan eu bod wedi mwynhau’r cwrs gymaint mae sawl un bellach yn mynychu grŵp Saesneg yn y ganolfan sy’n cael ei gynnal gan Goleg Cambria. Mae hyn yn eu galluogi i ddatblygu eu sgiliau Saesneg ymhellach a gweithio tuag at gymwysterau. I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau rhan-amser sy’n cael eu cynnal gan Goleg Cambria ffoniwch 0300 30 30 007 neu ewch i www.cambria.ac.uk

 

Tags: , ,