Newyddion

Plymeriaid Coleg Cambria yn “Agor Drysau” mewn Ffocws ar Brentisiaethau

March 17, 2015

SeddonCityPlaceVisitPlumberWinnersApprenticeEvent (2) (1)

Cymerodd plymeriaid Lefel 1 Coleg Cambria ran mewn “Penwythnosau Drysau Agored” a chael cyfle unigryw i weld beth sy’n digwydd o’r golwg ar safle adeiladu mawr.

Cafodd fyfyrwyr gwaith plymio Coleg Cambria ymweld â One City Place,  safle adeiladu swyddfa chwe llawr Gradd “A”, ger orsaf rheilffordd Caer ac sy’n cael ei reoli gan Seddon Construction.  Roedd ymweliad yr wythnos hon yn rhan o’r “Penwythnosau Drysau Agored ” i hyrwyddo prentisiaethau.

Cymerodd y myfyrwyr ran mewn gweithgaredd ymarferol gan chwarae rhan staff adeiladu allweddol, a oedd yn cynnwys penseiri, syrfewyr meintiau a staff marchnata, i greu cynllun tai bychan mewn timau.

Dywedodd Paul Pettit, Darlithydd yr Amgylchedd Adeiledig yng Ngholeg Cambria “Roedd yr ymweliad ‘Drysau Agored’ â safle adeiladu Seddon yn City Place, Caer, yn llwyddiant mawr a mwynhaodd ein myfyrwyr eu hunain yn fawr, ac yn enwedig wrth gymryd rhan yn y gweithgaredd dylunio safle gyda thîm Seddon.  “Mae Seddon wedi gwahodd y myfyrwyr yn ôl i weld y systemau gwaith plymio a gwresogi’n cael eu gosod ymhen ychydig fisoedd.”

Ar ôl iddynt gael offer diogelwch llawn a lluniaeth, cafodd y myfyrwyr archwilio’r safle a chawsant becynnau gwybodaeth am yrfaoedd i fynd adre gyda nhw.  Roedd staff Seddon yno i ddangos y nifer fawr o swyddi crefft a gyrfaoedd gwanhaol oedd ar gael yn y diwydiant adeiladu, gan gynnwys rheolwyr safleoedd, syrfewyr, marchnata, cysylltu â chymunedau a rheolwyr prosiectau, yn ogystal â phrentisiaid asiedyddion, plymeriaid a gosodwyr brics.