Newyddion

Plant ysgol yn manteisio ar ymweliad i Goleg Cambria

July 28, 2016

Ysgol Llanfair DC

Croesawodd Coleg Cambria ddisgyblion o Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd, ger Rhuthun yn ddiweddar.

 
Roedd yr ymweliad diwedd tymor ar gyfer disgyblion blwyddyn 1 a 2, yn gymorth iddyn nhw ddod a gwersi’r dosbarth ynglŷn â phryfed, ymlusgiaid ac anifeiliaid a’u cynefinoedd yn fyw.
Mwynhaodd y grŵp yr ymweliad i’r Ganolfan Anifeiliaid Bach lle cawsant gyfle i ddal rhai o’r rhywogaethau o anifeiliaid sy’n byw yn yr uned. Aeth y grŵp i ymweld â fferm Llysfasi hefyd, lle cawsant gyfle i weld gwartheg, lloeau a’r parlwr godro.

 
Dywedodd Kath Roberts, Hyfforddwr/Dangoswr yng Ngholeg Cambria a wnaeth drefnu’r ymweliad:

 
“Roedden ni wrth ein boddau i groesawu plant a staff Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd i’r coleg. Roedd yn wych i’r plant cael profiad ymarferol o ddysgu tu allan i’r ystafell ddosbarth.”