Newyddion

Plant yn rhedeg y filltir ychwanegol ar gyfer yr Elusen

September 9, 2013

Image-18

Mae dau grŵp o Glwb Athletau Iau Glannau Dyfrdwy wedi codi dros £580 ar gyfer elusen ddewisedig Coleg Cambria, sef British Heart Foundation Cymru.

Cymerodd 23 o blant, rhwng 5 a 9 oed, o grwpiau Dydd Llun a Dydd Mercher ran yn y ras noddedig o amgylch trac athletau Coleg Cambria. Yng nghanol y gwres llethol, llwyddodd y rhan fwyaf o’r plant i redeg y filltir, gan gymryd egwyl bob hyn a hyn i gael diod. Bu i rai o’r rhieni oedd yn bresennol gymryd rhan hefyd.

Roedd y cyfanswm a godwyd dwbl yr hyn a godwyd llynedd, a llwyddodd un aelod o’r clwb i godi swm anhygoel o £132 ar ei phen ei hun.

Dywedodd Donna Welsh Swyddog Datblygu Athletau:

“Roedd y plant yn anhygoel  yn arbennig gan fod y tywydd mor boeth. Mae’r plant a’r rhieni wedi gwneud mor dda yn casglu gymaint o arian”.

Tags: , ,