Newyddion

Plant yn Mwynhau Cyfarfod ag Anifeiliaid

September 2, 2015

Deeside Kids Club 2

Bu aelodau Clwb Plant Prysur Coleg Cambria, safle Glannau Dyfrdwy, yn ymweld â Llysfasi i fwynhau ac i ddysgu rhagor am y casgliad anifeiliaid, ar gyfer eu hymweliad oddi ar y safle olaf yr haf.

Mae’r Clwb Plant Prysur ar gael i blant 5-14 oed, a chaiff ei gynnal yn ystod pob gwyliau ysgol, ac eithrio gwyliau’r Nadolig. Mae’r clwb yn cynnwys ymarfer corff strwythuredig, gemau, sesiynau crefft, chwaraeon a chelf ac ambell i daith o’r safle.

Yn ystod eu hamser yng Ngholeg Cambria Llysfasi, cafodd y plant weld drostynt eu hunain sut mae’r staff yn gofalu am y gwahanol anifeiliaid ac am rai o’r anifeiliaid y cawsant eu cyfarfod, gan gynnwys lloi, alpacas, a geifr. Cafodd y plant i gyd gyfle i gydio pob math o wahanol greaduriaid hefyd; gan gynnwys yr ymlusgiaid, crwban a chwningod, cyn ymweld â’r parlwr godro a gweddill y fferm weithredol.

Gofynnwyd llawer o gwestiynau yn ystod eu hamser yno, ac o ganlyniad i hynny, daethant i wybod llawer am y gwahanol anifeiliaid a sut mae llefrith yn cael ei gynhyrchu.

Dywedodd yr Hyfforddwr / Arddangoswr Rebeca Shakespeare-Fry ar safle Llysfasi:

” Roedd y plant i gyd wedi mwynhau eu hunain ac roedd yn wych gweld eu brwdfrydedd a’u diddordeb yn yr anifeiliaid “.

Deeside Kids Club