Newyddion

Plant y Feithrinfa’n dysgu Gwers Bwysig ynghylch Diogelwch y Ffordd

January 7, 2014

Llun o Joyce y Ddynes Lolipop gyda phlant a staff Meithrinfa Toybox.

Fel rhan o wythnos diogelwch ar y ffyrdd, daeth dynes lolipop draw i Goleg Cambria Glannau Dyfrdwy i gwrdd â phlant  Meithrinfa Toybox.

Cafodd plant Ystafell y Wenynen wers ar sut i groesi’r ffordd yn ddiogel. Cawsant hefyd freichled fflwroleuol a bu’r plant yn gwneud jeli goleuadau traffig i fynd adref gyda hwy.

Dywedodd Ann Johnson Rheolwraig y Feithrinfa “Cafodd pob un o’r plant gyfle i ymarfer defnyddio’r groesfan sebra a bu iddynt ddysgu Rheolau’r Ffordd Fawr. Bu i bob un fwynhau’r wers.”

Tags: , ,