Newyddion

Plant y Feithrinfa yn dysgu am ddiogelwch y ffordd

March 23, 2010

Deeside CollegeWythnos yma bu plant meithrinfa Coleg Glannau Dyfrdwy yn cymryd rhan mewn diwrnod Bip-Bip! Mae’r diwrnod bip-bip yn ddigwyddiad hwyliog sydd wedi’i anelu at addysgu plant am ddiogelwch y ffordd. Roedd y digwyddiad wedi ei leoli yng nghae chwarae’r feithrinfa ac roedd ffyrdd wedi eu marcio ar y llawr, a chafodd y plant gyfle i reidio teganau, cerdded ar hyd y palmentydd a chroesfannau, a dysgu Rheolau’r Groes Werdd. Cawsant gyfle hefyd i ddysgu sut i ddefnyddio’r groesfan cerddwyr ar ffordd Celstryn yng Nghei Conna.

Meddai Ann Johnson Rheolwraig y Feithrinfa “Mae’n bwysig dysgu plant yn ifanc am beryglon y ffordd ac roedd y diwrnod bip-bip yn ffordd hwyliog o gael y neges drosodd”. Dywedodd June Whittick, mam i Isobel fu’n cymryd rhan yn y Diwrnod “Mae’r math yma o ddigwyddiad yn nodweddiadol o’r math o ddigwyddiadau sy’n mynd ymlaen yn y Feithrinfa. Mae wir yn feithrinfa wych”.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Owain Roberts neu Vicky Barwis ar 01244 834531.