Newyddion

Plant y Feithrinfa yn dathlu’r Pasg

April 7, 2010

Wythnos diwethaf bu plant meithrinfa Coleg Glannau Dyfrdwy yn dathlu’r Pasg trwy gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau.

Mae meithrinfa Coleg Glannau Dyfrdwy sydd wedi ei leoli ar gampws y coleg yng Nghei Conna yn darparu gofal plant ar gyfer aelodau o’r gymuned leol a staff a myfyrwyr y coleg.

Ymysg y gweithgareddau a gymrodd le roedd parbd Pasg lle cafodd y plant gyfle i arddangos y bonedau Pasg y bu iddynt eu gwneud, cafwyd helfa wyau Pasg a sesiwn gwneud cacennau. Mae gan bob adran o fewn y Feithrinfa gwricwlwm i’w ddilyn ac mae’r gweithgareddau yma yn helpu datblygiad creadigol y plant ac mae’n gyfle iddynt gael hwyl yr un pryd.

Dywedodd Ann Johnson, Rheolwraig y Feithrinfa “Roedd y digwyddiad yn llwyddiant mawr a bu i’r plant fwynhau eu hunain. Roedd eu bonedau Pasg yn wych ac roedd hi’n amlwg bod llawer o waith wedi mynd mewn iddynt”.

Dywedodd Nicola Williams, rhiant “Mae’r gweithgareddau a gymrodd le yn nodweddiadol o’r math o weithgareddau sy’n cymryd lle trwy gydol y flwyddyn. Mae’r staff yn gwneud cymaint o ymdrech ac yn sicrhau bod amser y plant yn y feithrinfa yn un llawn mwynhad”

Nodiadau i Olygyddion:
Yn y Llun:
Llun o’r plant gyda’u bonedau

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch T Claire Nicholson neu Vicky Barwis ar 01244 831531