Newyddion

Peter yn dod yn Llysgennad Chwaraeon

August 28, 2015

unnamed (2)

Ymunodd Peter Millar, 23 oed o Tranmere, ac sy’n fyfyriwr Ceffyleg a Gofal Anifeiliaid yng Ngholeg Cambria, â 12 o bobl eraill fel Llysgenhadon Chwaraeon yr ymgyrch genedlaethol ‘Fy Nghamp Fy Llais!’.

Mae ‘Fy Nghamp, Fy Llais!’ Yn rhoi cyfle i athletwyr leisio eu barn ac i rannu eu profiadau, i ysbrydoli eraill a chodi proffil athletwyr elit ag anableddau dysgu ym Mhrydain.

Aeth Pedr drwy broses ddethol drwyadl iawn i ddod yn Llysgennad Chwaraeon ar gyfer yr ymgyrch a bydd yn gallu arddangos ei lwyddiannau yn ei gamp; Tenis, ac ysbrydoli eraill i’w ddilyn.

Mae Peter sy’n cystadlu ar lefel genedlaethol a rhyngwladol gyda’i gamp tennis, hefyd yn farchogwr ceffylau brwd:

“Rwy’n mwynhau bod yn Llysgennad gyda ‘Fy Nghamp Fy Llais!’ ac rwy’n mwynhau gweithio gydag eraill sydd ag anawsterau dysgu, fel y gallant gyrraedd eu potensial a’u nodau, a hoffwn eu helpu i gyflawni’r hyn a wnes i.”

Dywedodd Jo Fisher, tiwtor yng Ngholeg Llaneurgain Cambria:

“Rydyn ni’n yn falch iawn dros Peter. Mae wedi gweithio mor galed yn ei gamp ac mae’n haeddu’r llwyddiant hwn, da iawn chi! “