Newyddion

Penrwymynnau blodau ar gyfer Gŵyl Eryri

July 18, 2014

Snowdenfest

Cafodd myfyrwyr blodeuwriaeth Coleg Cambria Llaneurgain wahoddiad yn ddiweddar i greu penrwymynnau blodau ar gyfer Gŵyl Eryri.

Mae Gŵyl Eryri yn cael ei chynnal am ddeuddydd yn Llanrwst. Caiff ei threfnu’n gyfan gwbl gan wirfoddolwyr a gofynnodd Craig Ryder, sy’n un o’r trefnwyr, i Adran Blodeuwriaeth Llaneurgain ddod i’r ŵyl gyda stondin penrwymynnau.

Y syniad gwreiddiol oedd gwneud y penrwymynnau gyda blodau a dail ffres, ond canfuwyd yn fuan na fyddai’r myfyrwyr yn gallu gwneud yr holl benrwymynnau roedd eu hangen gyda deunyddiau ffres ymlaen llaw. Felly, penderfynodd y pedwar myfyriwr ddewr – Siân Roberts, Ruth Crawley, Lin Halford a Jo Butler – eu gwneud gyda blodau ffug.

Mwynhaodd y myfyrwyr eu hunain yn arw yn neuddydd yr ŵyl. Roedd y maes yn llawn o rwymynnau blodau. Gweithiodd y myfyrwyr yn ddi-baid am ddau ddiwrnod cyfan.

Dywedodd Amanda Ellis, Darlithydd Blodeuwriaeth, a fu’n helpu’r myfyrwyr gyda’u menter:
“Roedd y myfyrwyr yn anhygoel, roedd y stondin mor broffesiynol ac roeddent yn brysur yn gwerthu trwy’r dydd – am fenter anhygoel.”

Dywedodd Siân Roberts hefyd:
‘’Roedd yr ŵyl yn brofiad gwych i ni ac mi fydden ni wrth ein bodd yn cael dod i’r ŵyl eto’r flwyddyn nesaf. Byddwn ni’n gorffen ein cwrs cyn bo hir, ond rydyn ni wedi mwynhau pob munud ohono!”