Newyddion

Pennaeth newydd i Goleg Cambria

July 14, 2016

Sue Price

Penodwyd Sue Price, sydd ar hyn o bryd yn Brif Weithredwr First4Skills, i’r swydd newydd o Bennaeth Coleg Cambria.

Dywedodd John Clutton, Cadeirydd y Bwrdd Llywodraethol,

“Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Bwrdd y Llywodraethwyr wedi penodi Sue Price fel ein Pennaeth newydd, ac rydym yn edrych ymlaen at ei gweld hi’n ymuno efo ni yn Cambria. Bydd yn ymuno ag un o golegau mwyaf blaenllaw’r DU a bod yn rhan o uwch dîm rheoli llwyddiannus a thalentog iawn, dan arweiniad David Jones, ein Prif Weithredwr”.

Mae Sue, sy’n wreiddiol o Gilgwri, bellach yn byw yn Neston gyda’i gŵr a’i dau fab ifanc. Mae ganddi brofiad llwyddiannus ac amrywiol mewn dysgu a sgiliau, ei hun yn gynnyrch o AB, a chanddi Radd Meistr mewn Rheolaeth Addysgol.

Dechreuodd Sue ei gyrfa gyda 11 mlynedd yng ngholegau Wirral Metropolitan a Hugh Baird, yn wreiddiol fel darlithydd cyn cael dyrchafiad i swydd Rheolwr Datblygu Dysgu ac Addysgu. Ymunodd efo’r Cyngor Dysgu a Sgiliau yn 2002, gan ymgymryd ag ystod o rolau yn Rhanbarth Greater Merseyside. Ymunodd â’r Gwasanaeth Prentisiaethau Cenedlaethol/Asiantaeth Ariannu Sgiliau yn 2009, gan symud ymlaen i swydd Cyfarwyddwr Adrannol y Gogledd cyn ymuno a First4Skills yn 2014.

Meddai David Jones, Prif Weithredwr Cambria,

“Rydym yn edrych ymlaen at weld Sue yn ymuno â ni cyn gynted â phosibl. Bydd yn dod â sgiliau rhagorol a phrofiad newydd at ein tîm rhagorol. Bydd Sue yn ymuno â choleg sy’n perfformio’n uchel ar adeg gyffrous, gyda chanlyniadau arolwg a chyflawniadau myfyrwyr ardderchog; perfformiad ariannol sy’n arwain y sector ac yn cefnogi dros £30 miliwn o fuddsoddiad cyfalaf; a chynllun cadarn ar gyfer twf wrth i ni ddechrau ar gynllun strategol 4 blynedd newydd a fydd yn cael ei lansio ym mis Awst 2016 “.