Newyddion

Peirianwyr y Dyfodol yn Gwirfoddoli yn y Gymuned Leol

January 17, 2014

Image

Mae myfyrwyr Peirianneg Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy wedi bod yn brysur yn gwirfoddoli yn y gymuned fel rhan o uned Sgiliau Gwaith eu cwrs.

Bu Prentisiaid blwyddyn gyntaf y cwrs IMA a Phrentisiaid blwyddyn gyntaf Grŵp B Airbus yn gwirfoddoli yn Presthaven Sands yng Ngronant. Bu’r dysgwyr yn helpu’r ceidwad arfordirol Mandy Cartwright gyda gwaith cadwraeth, casglu sbwriel ar y traeth a gwaith clirio llwyni.

Yng Ngardd Gymunedol Basinkwerk ym Maes Glas y bu myfyrwyr blwyddyn gyntaf y cwrs Llwybrau i Brentisiaethau Awyrennol yn gwneud eu gwaith gwirfoddoli hwy. Bu’r myfyrwyr yn gweithio gyda gwirfoddolwyr o’r ardal a Groundwork Cymru yn adeiladu llwybrau a pharatoi gwelyau er mwyn gwneud yr ardd yn fwy hygyrch.

Bu myfyrwyr blwyddyn gyntaf Grŵp A Airbus ar ymweliad â gwlypdiroedd Cei Connah Ile buont yn helpu Judith Wright o Cadw Cymru’n Daclus i wneud gwaith cynnal a chadw ac yn clirio llystyfiant.

Dywedodd Anke Kadelka-Williams Darlithydd Sgiliau Gwaith a’r Iaith Almaeneg mewn Peirianneg yng Ngholeg Cambria “ Bu i bob un o’r myfyrwyr fwynhau’r gwaith gwirfoddoli ac roeddent wedi rhyfeddu at faint o waith y bu iddynt lwyddo ei gyflawni mewn cyfnod byr o amser. Roedd yn brofiad gwerthfawr iawn iddynt ac yn gyfle gwych i ymgysylltu â’r gymuned leol. “

Tags: , , , , , , ,