Newyddion

Peirianwyr Ifanc Talentog yn Cystadlu yn Cambria

May 18, 2016

worldskills

Roedd Coleg Cambria ac Airbus yn falch o gael cydweithio i gynnal deuddydd o gystadlaethau rhanbarthol WorldSkills UK mewn Peirianneg Awyrennau (Mecanyddol ac Offer Electronig Awyrennau) trwy agor eu safleoedd i beirianwyr ifanc talentog gorau Prydain i gyd.

Bu 30 o bobl ifanc, sy’n hyfforddi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant cynhyrchu a chynnal a chadw awyrennau, yn cystadlu ar nifer o dasgau gosod, a gafodd eu cynllunio a’u beirniadu gan arbenigwyr yn y diwydiant, i gyd dan lygaid barcud arbenigol Semta ac Arweinwyr Technegol WorldSkills UK.

Bydd yr 8 cystadleuydd gorau mewn peirianneg Awyr-fecanyddol, ynghyd â’r 8 cystadleuydd gorau ym maes Offer Electronig Awyrennau yn cael eu gwahodd i’r Rowndiau Cenedlaethol Terfynol yn Sioe Sgiliau, WorldSkills UK, yn y NEC ar 17-19 Tachwedd 2016.

Ond dim ond dwy gystadleuaeth WorldSkills UK, sy’n arwain at Gystadlaethau WorldSkills Rhyngwladol, yw’r rhain – digwyddiad sy’n cael ei gynnal bob dwy flynedd, lle mae dros 70 o wledydd yn dod at ei gilydd i gystadlu am fedalau ar lwyfan rhyngwladol. Bydd y Gystadleuaeth Ryngwladol nesaf yn cael ei chynnal yn Abu Dhabi yn Hydref 2017. Mae tri pheiriannydd awyr-fecanyddol ifanc o Ogledd Ddwyrain Cymru yng Ngharfan Gyn-derfynol Prydain ar hyn o bryd, gyda phob un ohonynt yn anelu i fod y cystadleuydd peirianneg awyrennau gorau i gynrychioli Prydain yn Abu Dhabi: cymaint yw’r lefel doniau a sgiliau yn ein rhanbarth.

Dywedodd Colin Munns, Dirprwy Gyfarwyddwr Peirianneg yng Ngholeg Cambria:

“Roedd yn fraint i’r coleg gael bod ynghlwm â chynnal y digwyddiad.. Mae WorldSkills yn meithrin ysbryd cystadlu iach ymysg y cystadleuwyr ac mewn cwmnïau.”

Coleg Cambria oedd y ganolfan berfformio ail uchaf ym Mhrydain yn 2015, a hynny am yr ail flwyddyn yn olynol, gan ddod i frig tabl enillwyr medalau Cymru.