Newyddion

Peiriant Arloesol yng Ngholeg Cambria

April 7, 2014

Opico sward (1)

Cafodd myfyrwyr Astudiaethau Tir Coleg Cambria Llysfasi gyfle’n ddiweddar i gael meistroli peiriant newydd arloesol ar fferm y coleg.

Yn garedig iawn, rhoddodd Opico Ltd, un o ddosbarthwyr annibynnol mwyaf peiriannau amaethyddol Prydain, fenthyg eu ‘Sward Lifter Grassland Subsoiler’ i’r coleg. Dyma beiriant a gaiff ei ddefnyddio i leihau cywasgiad ac i wella ansawdd y glaswellt.

Cafod y dysgwyr brofiad uniongyrchol o’r peiriant a chafodd 3 o gaeau’r fferm eu trin, gan gynnwys cymysgedd o gaeau porfa a silwair. Penderfynwyd trin hanner pob cae. Bydd hynny’n eu galluogi i fesur y gwahaniaeth mewn cyfraddau twf glaswellt rhwng yr haneri a gafodd eu trin â’r haneri eraill, gan ddefnyddio mesurydd plât.

Dywedodd Nick Rider, Rheolwr Tiriogaeth Cymru, Opico:

‘‘Roedden ni wrth ein bodd yn cael gweithio gyda Choleg Cambria ar y prosiect hwn a rhoi Sward Lifter arddangos iddyn nhw. Cafodd ei wneuthuriad cadarn ei ddylunio i dorri pridd ac arwynebeddau sydd wedi’u cywasgu’n galed, wrth iddo godi ac agor yr isbridd a gwella awyriad a draeniad”.

Dywedodd Bryn Jones, sy’n fyfyriwr Amaethyddiaeth 18 oed:

“Mi wnes i wir fwynhau cael cyfle i ddefnyddio’r peiriant arbennig hwn. Bydd yn ddiddorol iawn gweld a fydd trin y caeau efo’r isbriddwr fel hyn yn gwella’r gyfradd dyfu yn ystod y misoedd i ddod.’’