Newyddion

Paul Peter Piech

November 29, 2011


Paul Peter Piech

Detholiad o brintiau o gasgliad Coleg Iâl

2 Rhagfyr 2011 – 28 Ionawr 2012
Rhagolwg: Dydd Iau 1 Rhagfyr 6-8pm

Amlyga’r arddangosfa hon ddetholiad o waith y diweddar artist graffeg a’r gwneuthurwr printiau Paul Peter Piech, o gasgliad Coleg Iâl, Wrecsam, Cymru.

Yn 2005, bu teulu Piech yn hael iawn yn rhoi nifer sylweddol o eitemau o’i waith i’r coleg gan gynnwys detholiad o dros 200 o brintiau torlun leino ac amrywiaeth o flociau printio gwreiddiol. Un o brif resymau’r dros y rhodd oedd addysg a defnyddio gwaith Piech yn adnodd dysgu a allai ddylanwadu’n uniongyrchol ar y rheiny oedd yn astudio yn y coleg yn ogystal â’r gymuned ehangach.

O dan guradiaeth Cydlynydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol a’r Oriel Goffa, Jim Creed, cyniga’r arddangosfa hon gipolwg i gynnwys amrywiol arfer artistig Piech a’i ddyhead amlwg i greu delweddau a symbylwyd gan y gymdeithas a gwleidyddiaeth.

{pullquote_2}

Mae’r arddangosfa hon yn arwyddocaol o ran cydnabod gwaith, cyflawniad ac agwedd dyn a oedd yn ymroddedig i roi llais i farn ddyngarol, nid yng Nghymru yn unig, ond yn fyd-eang

Mynediad am ddim

Oriel Wrecsam, Ffordd Rhosddu, Road, Wrecsam, LL11 1AU
01978 292093

Ar agor dydd Llun hyd ddydd Gwener 9.30am – 6.45pm a dydd Sadwrn 9.30am – 4pm

Egluryn y llun: Cydlynydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol a’r Oriel Goffa, Jim Creed gyda detholiad o brintiau Paul Peter Piech o gasgliad Coleg Iâl.
Cydnabyddiaeth am y llun: Alex Green

Am ragor o fanylion cysylltwch â: Jim Creed (Cydlynydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol a’r Oriel Goffa) Rhif ffôn: 01978 311794 neu e-bostiwch: JKC@yale-wrexham.ac.uk

Mae’r arddangosfa hon yn waith cydweithredol rhwng Oriel Wrecsam, Coleg Iâl a’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol.

Oriel Wrecsam yw prif oriel y Celfyddydau Gweledol a Chymhwysol i gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Derbynia Oriel Wrecsam gyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Oriel Majenta
Oriel Wrecsam
Ffordd Rhosddu
Wrecsam
LL11 1AU

Oriau agor:
Dydd Llun- ddydd Gwener 9.00am-7.00pm
Dydd Sadwrn 9.00am-4:00pm

Rhif ffôn: 01978 292093
E-bost: oriel.wrecsam@wrexham.gov.uk