Newyddion

Coleg Iâl yn Lansio Rhaglen Addysg Patrick Cameron mewn Trin Gwallt Hir

February 4, 2013

Cafodd ein dysgwyr trin gwallt ar lefel 3 y fraint o rannu yn nghwblhau’r “Rhaglen Addysg Trin Gwallt Hir” i Golegau cyntaf erioed a luniwyd gan yr arbenigwr gwallt blaenllaw, Patrick Cameron a’i dîm.
{image_1}
Cyflwynodd Jo, yr hyfforddwr a’r arddangoswr arbenigol o dîm Cameron, bedwar steil modern ac arloesol a chynorthwyodd ein dysgwyr i ail-greu’r edrychiad eu hunain. Wedi eu hysbrydoli a’u hysgogi gan eu profiadau, mae’r myfyrwyr bellach yn awyddus i ddefnyddio’r steiliau hyn yn eu haseiniadau ar eu rhaglen lefel 3. Bydd yr uwch sgiliau, y cyfarpar a’r hyder a gafwyd trwy gydol y dydd yn bendant yn rhoi blaengaredd i drinwyr gwallt uchelgeisiol Iâl i’w cyflogwyr presennol yn ogystal â chyfleoedd gwaith yn y dyfodol.

Mae yn dysgwyr, ein cyflogwyr a’n staff yn edrych ymlaen at groesawu Patrick a’i Dîm yn ôl i Wrecsam yn fuan.