Newyddion

Paratoi at Ŵyl y Gwanwyn

May 19, 2016

Spring Festival

Mae myfyrwyr gofal anifeiliaid Canolfan Bridiau Prin Coleg Cambria wedi bod yn brysur yn paratoi Defaid Mynydd Maesyfed ar gyfer Gŵyl Wanwyn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd y penwythnos hwn.

Mae’r dysgwyr wedi bod yn golchi ac yn twtio’r defaid yn barod ar gyfer y digwyddiad deuddydd sy’n ddathliad o dyddynnu a bywyd gwledig ac a fydd â channoedd o stondinau masnach, da byw, dofednod, ceffylau a llawer iawn rhagor.

Dywedodd Wendy Gacem, Rheolwr y Ganolfan Anifeiliaid:

“Mae hyn wedi bod yn gyfle gwych i ddysgu sgiliau newydd i’r myfyrwyr ac i’w g weld nhw’n cymryd rhan yn y paratoadau ar gyfer yr ŵyl. Mae gan Goleg Cambria Llaneurgain Ganolfan Bridiau Prin, sy’n rhoi cyfle i’r myfyrwyr weithio gydag anifeiliaid mwy o faint ar eu cwrs. Mae hefyd yn golygu y gallwn hyrwyddo rai o’r bridiau prin Cymreig a pha mor bwysig ydi eu cadw.

“Mae’r coleg hefyd yn mynd â rhai o’u Geifr Bagot i’r sioe, i gefnogi’r Gymdeithas Geifr Bagot yn yr ŵyl. Mae geifr Bagot yn y dosbarth mewn perygl, gyda llai na 200 o eifr bridio benywaidd ar ôl. Efallai bod eu niferoedd hyd yn oed yn llawer is yn ôl ffigurau diweddar. Bydd y geifr i’w gweld yng Nghanolfan y Tyddynwyr felly dewch draw a gofyn cwestiynau am gadw’r brîd geifr hardd hwn.”

Bydd gan y coleg stondin yn adeilad Tŷ Lantra yng Ngŵyl Wanwyn Amaethyddol Frenhinol Cymru, gyda gwybodaeth ar gael am gyrsiau’r tir rydyn ni’n eu cynnig ar ein safleoedd yn Llaneurgain a Llysfasi.