Newyddion

Parafeddyg Ambiwlans Awyr Cymru yn Ymweld â Choleg Cambria

January 20, 2015

Gareth Williams

Daeth parafeddyg Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru i safle Iâl Coleg Cambria yn ddiweddar.

Rhoddodd Gareth Williams, sydd yn gweithio yng nghanolfan hofrennydd Y Trallwng, gyflwyniad i esbonio’i waith, a ddechreuodd yn y Peirianwyr Brenhinol, i fyfyrwyr cyswllt ysgolion gyda’r Gwasanaethau Cyhoeddus.  Siaradodd â’r myfyrwyr am ei benderfyniad i newid ei lwybr gyrfa a dod yn dechnegydd barafeddyg ar ôl 10 mlynedd o wasanaeth gyda’r Fyddin, ac yna symud ymlaen i fod yn un o dri o barafeddygon yng nghanolbarth Cymru

Cafodd y myfyrwyr, sydd ar hyn o bryd yn ymchwilio i’r sgiliau gwaith a ddefnyddir yn y Gwasanaethau Cyhoeddus, gyfle i drafod y sgiliau pwysig gweithio mewn tîm y mae Mr Williams yn eu defnyddio bob dydd.

Dywedodd un o’r myfyrwyr: “Rydw i wedi dysgu llawer am waith Ambiwlans Awyr Cymru ar ôl gwrando ar sgwrs heddiw”.

Dywedodd Vanessa Griffiths, y Tiwtor Gwasanaethau Cyhoeddus a drefnodd y cyflwyniad:

” Rwy’n ddiolchgar iawn i Gareth Williams am roi ei amser i ddod i’r coleg heddiw.  Mae’r myfyrwyr, sy’n ddisgyblion blwyddyn 10 nifer o ysgolion uwchradd ledled Wrecsam, wedi mwynhau’r cyfle i ddysgu rhagor am y gwasanaeth mae’r Ambiwlans Awyr yn ei ddarparu”.