Newyddion

Pabïau yn Llysfasi

November 17, 2014

Poppies at Llysfasi

Bu staff a myfyrwyr Coleg Cambria Llysfasi yn brysur yn gwneud pabïau i nodi Dydd y Cofio
a 100 mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf.

Cafodd y pabïau eu gwneud o boteli plastig y gellir eu hailgylchu – torrwyd hen boteli plastig, eu paentio a’u gosod ar frigau i fod yn debyg i’r pabi.

Yna cafodd y pabïau eu harddangos y tu allan i brif dderbynfa’r safle, lle daeth staff a myfyrwyr ynghyd i gymryd rhan yn y 2 funud o dawelwch.

Dywedodd Gareth Jones, Cyfarwyddwr Cwricwlwm yn Llysfasi:
”Er gwaethaf y gwynt a’r glaw trwm, syrthiodd tawelwch dros safle Llysfasi ar ôl i glychau Big Ben daro 11.00am, ac wrth i staff a myfyrwyr ymgynnull i nodi diwrnod cadoediad y Rhyfel Byd Cyntaf.

” Gyda chymorth y staff, plannodd myfyrwyr holl feysydd cwricwlwm Cyrsiau’r Tir, y pabïau roeddent wedi’u gwneud o blastig wedi’i ailgylchu, fel teyrnged i’r rhai a fu’n brwydro ac a gollodd eu bywydau”