Newyddion

O’r ystafell ddosbarth i’r Sw

December 17, 2014

Llysfasi

Yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr o Adran Gofal Anifeiliaid safle Llysfasi, gyfle i ymweld â Sw Caer a Pharc Saffari Knowsley sy’n gartref i 18,000 o anifeiliaid.

Mae cael mynediad i’r amrywiaeth eang o rywogaethau yn helpu i hwyluso dysgu ar draws y cwricwlwm Gofal Anifeiliaid. Er eu bod o fudd i bob dysgwr, prif bwrpas yr ymweliadau oedd cefnogi modiwlau amrywiol y cwrs Rheoli Anifeiliaid Lefel 3. Casglodd y dysgwyr wybodaeth i gwblhau asesiadau megis gwerthuso a dylunio lloc anifeiliaid sw eu hunain.

“Mae ymweliadau addysgol yn agwedd allweddol o’n cyrsiau Gofal Anifeiliaid yma yn Llysfasi, ” ychwanegodd Lowri Elen Harris, Darlithydd Gofal Anifeiliaid. ” Maent yn cynnig cyfle amhrisiadwy i gyfoethogi profiad addysgol y dysgwyr a chynyddu eu cymhelliant a’u chwant am y pwnc. Maent yn atgyfnerthu agweddau theori a gafwyd yn yr ystafell ddosbarth, ysbrydoli syniadau gyrfa a gellir hefyd eu defnyddio i gefnogi asesiadau. ”

Dywedodd Sian Wood sy’n astudio Lefel 3 Rheolaeth Anifeiliaid:

“Roedd yr ymweliadau i Sw Caer a Pharc Saffari Knowsley yn addysgiadol iawn. Casglais wybodaeth am gynefin Cŵn Gwyllt Affricanaidd, a helpodd i mi ddylunio lloc fy hun ar gyfer aseiniad.”