Newyddion

Ocsiwn Ar-lein yn Llwyddiant Ysgubol

May 1, 2015

marketing team

Gwnaeth Tîm Marchnata Coleg Cambria gynnal Ocsiwn Addewidion ar-lein yn ddiweddar er budd elusen ddewisedig y coleg, Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau.

Roedd yr ocsiwn yn cynnwys llawer o roddion gan fusnesau lleol ac adrannau amrywiol ac unigolion yn y coleg. Roedd y rhain yn cynnwys diwrnod fel ceidwad anifeiliaid, gwiriad car gyda valet, tocynnau i Rasys Caer a digwyddiad Radio City Live yn yr Echo Arena, Lerpwl, basged harddwch mawr, hyfforddiant pêl-droed , cinio dydd Sul 3 chwrs a dosbarth coctel meistr.

Daeth llawer o geisiadau i law yn ystod y cyfnod hyd at oriau terfynol yr ocsiwn ar-lein ac o ganlyniad codwyd cyfanswm mawreddog o £ 2,226.

Dywedodd Jayne Unalkat, Pennaeth Marchnata a Derbyniadau:

“Rydym yn hynod falch bod ein Hocsiwn Addewidion wedi codi cymaint o arian ar gyfer Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau a hoffwn ddiolch i bawb a fu mor garedig yn rhoi eitemau ar gyfer yr ocsiwn  ac i bawb a wnaeth geisiadau i brynu.”