Newyddion

O weithdy i stiwdio deledu

January 29, 2015

Pawb ai farn

Bu Gweithdy Peirianneg Coleg Cambria Llysfasi yn lleoliad stiwdio deledu unwaith eto.  Darlledwyd y rhaglen trafod materion cyfoes ‘Pawb a’i Farn’ yn fyw o’r gweithdy yn ddiweddar.

Cafodd y gweithdy ei drawsnewid o fewn ychydig oriau i fod yn stiwdio deledu ac roedd yn anhygoel gweld y tîm cynhyrchu yn rhoi popeth at ei gilydd yn barod ar gyfer y darllediad.

Dywedodd Gareth Jones, Cyfarwyddwr Adnoddau a Safle Llysfasi:

‘’Roedd darlledu ‘Pawb a’i Farn’ o weithdai Peirianneg Amaethyddol safle Llysfasi yn llwyddiant mawr.

‘’Roedd tîm cynhyrchu’r BBC yn awyddus iawn i wneud pethau’n wahanol eleni ac roeddent yn chwilio am safleoedd o Fôn i Fynwy i fod yn gefndir mwy addas a realistig ar gyfer eu sioeau.

‘’Roedd hyn yn gyfle i ni gael arddangos y cyfleusterau gwych sydd gennym ni yn Llysfasi trwy gyfrwng gwanhaol iawn”.