Newyddion

O gadair i gadair

April 29, 2014

chair sit

‘Doedd myfyrwyr Coleg Cambria yn methu eistedd yn llonydd yn ddiweddar wrth iddynt eistedd ar gadeiriau er budd elusen. Trefnwyd y digwyddiad ar safle Iâl er mwyn codi ymwybyddiaeth a chyllid i elusennau dewisol y coleg sef Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru – Tŷ Gobaith, Sant Cyndeyrn a Thŷ’r Eos.

Bu’n rhaid i fyfyrwyr cwrs Diploma Estynedig BTEC mewn Technoleg Gwybodaeth (IT ED) eistedd ar gymaint o gadeiriau â phosibl o amgylch y safle yn ystod y dydd.

Ymgymerodd rhwng 20 a 30 o fyfyrwyr a dau aelod o staff TG â’r dasg, ac roeddynt yn gofyn i unrhyw ystafell a oedd â phobl ynddi a fyddai’n iawn iddynt gael eu haflonyddu am ryw 2 funud wrth i’r lindys o dros 25 o fyfyrwyr eistedd ar bob cadair cyn mynd i’r ystafell nesaf!

Meddai Nigel Holloway, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm Cyfrifiaduro a TG:

“Roedd hwn yn fore gwych, llawn hwyl i bawb, gyda llawer o’r myfyrwyr mewn gwisg ffansi er mwyn cyflawni’r dasg. Aethant i sawl rhan o’r Coleg nad oeddynt wedi ymweld â nhw o’r blaen, llwyddwyd i godi ymwybyddiaeth a chyllid er budd achosion da a chawsant gryn dipyn o ymarfer corff yn y fargen! Llongyfarchiadau i bawb!”

Cododd y myfyrwyr dros £200 ar y diwrnod ac mae’r arian yn parhau i ddod gan ein noddwyr.